Training interventie ‘Mijn Levensverhaal’ verzorgd door dr. Janny Beernink

Bij de interventie Mijn Levensverhaal staat het eigen, unieke verhaal van de cliënt centraal. De interventie is gericht op het verminderen van depressieve of trauma-gerelateerde klachten en het verbeteren van de psychische gezondheid van de cliënt. Met name cliënten met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid hebben baat bij deze interventie.

Met behulp van deze interventie worden cliënten geholpen op verhaal te komen, verhalen die hen sterker en veerkrachtiger maken. Door verhalen te vertellen, her-vertellen en herbeleven, geven zij zin en betekenis aan hun leven. Door te reflecteren op het geleefde verhaal kunnen cliënten vanuit verschillende invalshoeken naar zichzelf en de situatie kijken en komen tot een ander inzicht of een alternatief verhaal. Cliënten ontdekken wat en wie kostbaar is, en wat hun krachten, mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Bevestiging en erkenning van zowel pijnlijke als dierbare verhaallijnen hebben een positieve invloed op de identiteit en dit heeft weer invloed op het welbevinden en op de geestelijke gezondheid.

Kroek&Partners Interimzorg organiseert regelmatig trainingen voor therapeuten en zorgprofessionals die met de interventie Mijn Levensverhaal aan de slag willen gaan. Je leert tijdens de training om vanuit een narratieve bril te kijken naar verhalen van cliënten. Je neemt de rol van medereiziger aan door samen met de cliënt op een veilige manier te praten over fijne en pijnlijke gebeurtenissen, samen te speuren naar alternatieve verhalen, en te ontdekken waar mogelijkheden liggen en deze te integreren in een persoonlijke verhaallijn. De begeleidende rol van therapeuten en zorgprofessionals vraagt kennis over de uitgangspunten van Mijn Levensverhaal en kennis over verstandelijke beperkingen, depressie en trauma-gerelateerde klachten. Daarnaast vraagt het ook het kunnen toepassen van een breed scala aan gespreksvaardigen en het kunnen omgaan met emotioneel belastende verhalen.

Aan al deze facetten wordt tijdens de training Mijn Levensverhaal aandacht besteed.

De training bestaat uit een tweedaagse training en een reflectiedag. Tijdens de eerste trainingsdag ligt het accent op het onderliggend theoretisch kader en een persoonlijke kennismaking met de interventie. De tweede trainingsdag richt zich op het hanteren van de handleiding voor de interventie Mijn Levensverhaal. De derde dag is een reflectiedag waarin ervaringen worden uitgewisseld die zijn opgedaan tijdens de uitvoering van Mijn Levensverhaal in de eigen praktijk.

Aan het eind van de training heb je kennis over de uitgangspunten van Mijn Levensverhaal, ben je bekend met de handleiding en ben je in staat de interventie zelfstandig op je eigen werkplek uit te voeren. Voor deze door het NIP en NVO geaccrediteerde opleiding zijn opleidingspunten te behalen (K&J / OG Herregistratie | PE-Punten 19,5, K&J / OG opleiding-behandeling | PE-Punten 7,5, K&J / OG opleiding-overige taken | PE-punten 2,0).

Praktische informatie

  • locatie Apeldoorn
  • minimaal 3, maximaal 8 deelnemers
  • certificaat na afronding van de training
  • opleidingspunten te behalen
  • kosten € 850,00 per persoon (vrij van btw)
  • inclusief trainingsboek, handleiding en een werkboek
  • inclusief catering tijdens de trainingsdagen
  • voor in company training (op locatie) geldt een aangepast tarief

De interventie Mijn Levensverhaal is ontwikkeld door dr. Janny Beernink, gz psycholoog en senior onderzoeker. Als gz psycholoog is zij verbonden aan Kroek&Partners Interimzorg en Rosales Zorg bij de behandeling van complexe zorgcasuïstiek, als senior onderzoeker is zij verbonden aan de Universiteit van Twente.

Geïnteresseerd om als individu of als groep collega’s deel te nemen aan deze training? Stuur een e-mail aan info@interimzorg.nl, of janny@interimzorg.nl. Bellen kan ook naar 038 – 455 13 16. Je ontvangt dan nadere informatie.