LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Zzp’er staat niet ter discussie

Onder andere het Financieel Dagblad publiceerde dit weekend een opiniestuk (zie onder) over hoe de zorg naar de haaien gaat door zzp’ers die zich via bureautjes verhuren. De discussie gaat niet over zzp’ers in de zorg: zzp-ers hebben een meerwaarde in alle branches, dus ook in de zorg.  De discussie gaat wat ons betreft over de bureau(tje)s die zzp’ers verhuren aan instellingen.

De bureaus die gefocust zijn op uren draaien, die te veel geld vragen, of die denken dat BTW niet hoeft te worden berekend. Wij zien zelfs gebeuren dat ze onervaren en ongeschoolde mensen verkopen als zorgprofessional.

Vanuit de visie dat we alleen door samen te werken resultaat kunnen halen, bemiddelt Kroek&Partners dagelijks zzp’ers. Mensen die we ’s nachts uit bed mogen bellen omdat ze nodig zijn. Geen ‘gatenvullers’ of ‘dagtoeristen’ maar serieuze flexkrachten die niet een team ontwrichten, maar die zich juist – zelfs tijdelijk – kunnen en willen binden aan een team. Die zzp’ers dragen bij aan een stabiele en gezonde flexibele schil om een organisatie. Zorginstellingen, wees alert en zoek de samenwerking.

• • •

Uit: Financieel Dagblad, 1 november 2018. Door Ineke Huibregtsen, directeur bij Prinsenstichting

Bureaus voor zzp’ers leveren geen goede bijdrage aan oplossen personeelstekort in de zorg

Zoals iedere werkgever proberen ook wij in de gehandicaptenzorg op alle mogelijke manieren personeel aan te trekken. Dit doen we bijvoorbeeld via speeddates in het beroepsonderwijs, het werven van zomerkrachten uit het voortgezet onderwijs of door het rekruteren van zij-instromers via UWV-banenmarkten. Dat werkt wel, maar het punt is dat we met z’n allen in dezelfde vijver vissen.

‘Zzp’ers die zich via bureautjes verhuren zijn duur en ontwrichten de teamstructuur binnen een organisatie’

We leiden veel mensen die agogisch geschoold zijn op tot mbo-verpleegkundige. Maar bij de diploma-uitreiking worden ze letterlijk onder je neus ‘weggekocht’ door de ziekenhuizen. Er zijn domweg te weinig mensen die in de zorg willen werken en dat probleem wordt alleen maar groter.

Maar het ergste fenomeen is de enorme groei van zzp’ers die zich via bureautjes verhuren. Het is niet alleen duur, maar het ontwricht ook de teamstructuur binnen een organisatie. Want zzp’ers verbinden zich niet aan de doelen van een team om bijvoorbeeld een bepaalde vorm van zorg in te zetten. Het gevolg is dat cliënten meer agressie vertonen en er een hoger ziekteverzuim en verloop bij het personeel is. Zo komen we van de regen in de drup.

Zorginstellingen, boycot daarom die bureaus en huur geen zzp’ers in. Ga in plaats daarvan met je medewerkers op zoek naar alternatieven. Organiseer bijvoorbeeld een flexibele schil om ieder team door je eigen mensen een uitgebreider contract te geven, ook al weet je niet zeker waar ze die uren gaan inzetten. Het geeft medewerkers meer regelruimte en dat leidt al gauw tot een lager verzuim. Daar zit je winst. En zolang je nog wel extern personeel moet inhuren: zorg dan dat je de regie houdt. Maak contractuele afspraken over de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen en committeer het bureau aan een afbouwplan.

Ineke Huibregtsen is directeur bij Prinsenstichting, een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

• • •