Polaris 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Links/Downloads

Betrouwbaar

Als lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) zijn wij aangesloten bij een van de meest krachtige en slagvaardige branche-vertegenwoordigers van Nederland. Als NBBU-erkende onderneming voldoen wij aan de hoogste kwaliteitseisen. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten vormt een goede balans tussen flex en zekerheid. Voorop staat dat de nieuwe NBBU-cao handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ).