LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Speciaal onderwijs

Aan een docent in het speciaal onderwijs worden meer kwaliteitseisen gesteld dan aan een docent in het reguliere onderwijs. Van een docent in het speciale onderwijs, wordt naast het goed les kunnen geven, ook een sterke pedagogische basis verwacht met inzicht in uiteenlopende gedragsproblemen. Een stevige persoonlijkheid met een positieve visie op de toekomst voor jongeren met ernstige sociaal-emotionele problematiek en/of gedragsproblemen. Want leerlingen in het speciaal onderwijs vragen nu eenmaal om een andere aanpak.

Docenten in het speciaal onderwijs werken samen met leerlingen met een verstandelijke beperking, ernstige sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. Ze verzorgen het onderwijsleerproces en spelen in op de orthopedagogische en orthodidactische behoeften van de leerlingen. De focus ligt nadrukkelijk op de ontwikkelingskansen van deze leerlingen.

Kroek&Partners Interimzorg is bekend met het speciaal onderwijs en specialist in het uitzenden en detacheren van professionele docenten.

Onze docenten beschikken over de wettelijke bevoegdheden (PA, PABO – Master SEN) en hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld om een veilig en lerend klimaat te organiseren waarin elk kind op zijn eigen niveau zich kan ontwikkelen. Deze professionals zijn enorm gemotiveerd en hebben uitstekende pedagogische en didactische kwaliteiten.

Ben jij zo’n goed opgeleide docent met uitstekende vaardigheden en competenties en wil je voor ons aan de slag? Meld je aan als kandidaat!

Aanmelden