LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Genoeg werk te doen!

De zorg is zich aan het opmaken voor een nieuwe tijd. Door de vele wijzigingen in de zorg is iedere zorginstelling zoekende hoe continue kwaliteit te blijven leveren aan zorgvragers. Enerzijds is de toegang tot de zorg veranderd en anderzijds is de financiering gewijzigd. Al deze veranderingen hebben grote invloed op de wijze waarop organisaties invulling kunnen geven aan hun personeelsplanning. Het garanderen van 100% personeelsbezetting is voor veel instellingen niet langer meer haalbaar.

Daarnaast is het door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (Wwz) voor een zorginstelling lastig geworden om de benodigde flexibiliteit zelf te organiseren. Flexibel werken is structureel geworden. Dit biedt ook kansen, zeker voor professionals die meer (regel)vrijheid willen en zelf willen bepalen waar en wanneer zij werken. Een professional die gaat voor afwisseling én goede arbeidsvoorwaarden.

Kroek&Partners zet zich in voor het flexibel werken en behartigt de belangen van deze professionals en organisaties. Samen bouwen aan een platform van deskundige medewerkers onderverdeeld in verschillende expertisepools. Zorginstellingen kunnen op ieder gewenst moment een beroep doen op het platform waarin partnerschap en wederzijdse verantwoordelijkheid centraal staan.

Spreekt het principe van partnerschap en gedeelde verantwoordelijkheid jou aan, wil jij ook onderdeel uitmaken van dit platform en jouw expertise inzetten? Wij komen graag met jou in contact!

Wij zoeken:

  • Pedagogische medewerkers
  • Groepsbegeleiders VG
  • Psychiatrisch verpleegkundigen
  • Sociotherapeuten
  • Ambulant werkers
  • Leraren speciaal onderwijs

 

Aanmelden