Zorgcoördinatoren

Onze zorgcoördinatoren zijn de schakel tussen zorginstellingen, zorgprofessionals (Kroekers) en ons team op kantoor. Zij spelen een belangrijke rol bij de zorgprojecten die wij uitvoeren en zijn hierbij nauw betrokken.

Ondersteunen

Bij een nieuwe casus zijn de zorgcoördinatoren het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Zij maken een afspraak en bezoeken de locatie van de zorgvraag. Tijdens deze afspraak bespreken zij met de opdrachtgever de specifieke zorgvraag en het gewenste profiel dat hiervoor nodig is, inclusief competenties en vaardigheden.
Zij ondersteunen – indien gewenst – bij het opstellen van het behandelplan of kijken mee met de reeds opgestelde behandellijnen. Onze deskundige orthopedagogen, GZ-psychologen en teamcoaches, inzetbaar vanuit onze uitgebreide poule, kunnen eventueel ingezet worden bij de eerste afspraak of gedurende het zorgproject. Vervolgens wordt met onze planners op kantoor een geschikt team Kroekers samengesteld, dat past in het geschetste profiel.

Contact

Gedurende het zorgproject staan onze zorgcoördinatoren in nauw contact met zowel de opdrachtgever als de Kroekers, ons kantoor en de betrokkenen bij de cliënt. Zij monitoren de kwaliteit van de geleverde zorg en sturen waar nodig de teams aan of bij. Zij koppelen signalen vanuit het werkveld terug aan kantoor en praten ons bij over de zorgtrends die spelen. Deze input gebruiken wij onder meer om onze Academie in te vullen met relevante trainingen.

Onze zorgcoördinatoren

Tjalling Brouwer en Renske Bruins vervullen op dit moment de rol van zorgcoördinator. Contactgegevens van onze zorgcoördinatoren zijn te vinden via Contact in het menu.