2020: Wat blijft hangen zijn de namen…

Aan de keukentafel met Peter Kroek en Harry Evers – beiden directeur-eigenaar van Kroek&Partners Interimzorg – waar zij hun verhaal vertellen. Hoe zij terugkijken op 2020 en vooruitkijken naar de toekomst. Hoe zij zich realiseren al volop in de toekomst te staan…

Harry: “Als ik denk aan 2020 schieten mij vooral de namen te binnen van cliënten die wij begeleiden en die positieve stappen maken. Dit zijn de cliënten waarvoor wij samen met de instelling de zorg op ons hebben genomen met een team van zorgprofessionals. Zorg op maat. Ik word daar gewoon heel blij van; zien dat ons idee werkt, dat wij echt iets toe kunnen voegen aan de zorg en dat oprecht werken vanuit partnerschap met instellingen mogelijk is!”
Peter vult aan: “Ja, de energie die we daarvan krijgen, maar ook het feit dat onze interne organisatie zo goed functioneert. We hebben een aantal veranderingen doorgevoerd op onze interne werkprocessen. Hierdoor hebben onze medewerkers meer tijd om het persoonlijke contact met onze zorgprofessionals te onderhouden en kunnen we nog gerichter de juiste man/vrouw op de juiste plaats zetten. En doordat de interne organisatie goed draait, kunnen wij ons meer richten op het uitdragen en feitelijk vormgeven van onze visie op zorg.”

Harry: “Wij komen beiden uit het werkveld van de zorg en werken vanuit ons idee dat de zorg voor de cliënt altijd voorop moet staan. 90% van de zorgvragen van cliënten in de jeugdzorg past binnen de huidige structuren van de jeugdzorginstellingen. Maar er is volgens ons voor circa 10% van de zorgvragen maatwerk nodig, gericht op de individuele cliënt en zijn/haar systeem. Denk maar eens aan de cliënten die tussen wal en schip vallen in de zorg, omdat hun problematiek niet precies in een hokje past of dat er sprake is van complexe multiproblematiek. In veel situaties in zorginstellingen richt de zorg zich puur op de cliënt, terwijl wij bij cliënten met complexe problematiek ook het (gezins-)systeem betrekken.”
Peter: “Wij hebben als uitzendbureau altijd de visie gehad iets toe te willen voegen gaan de zorg. Door ons grote netwerk van goede en betrokken zorgprofessionals, en het aantrekken van specialistische kennis en onze ervaring, kunnen wij inmiddels vele stappen verder gaan dan het oplossen van ‘piek en ziek’ bij instellingen. Wij willen onze kennis delen, kunnen organisaties ondersteunen bij bijvoorbeeld het doorvoeren van een nieuwe werkmethodiek, of het opzetten van nieuwe groepen. Samen met de instelling zetten wij een project neer, delen kennis en mensen en trekken ons vervolgens weer terug op het moment dat doelen gehaald zijn. En onze visie vindt ook weerklank bij een groot deel van de zorgprofessionals. Betrokken zorgprofessionals staan in de rij om zich te verbinden aan een specifieke zorgvraag van een cliënt. Dat maakt ook voor hen het werk leuk en uitdagend.”

Harry: “De komende jaren gaan wij op deze ingeslagen weg verder. Er is nog zoveel te doen, uit te proberen, uit te dragen, te verbinden. Natuurlijk zal er altijd een basis van opvang van ‘piek en ziek’ blijven, maar het bieden van de toegevoegde waarde in de zorg is voor ons toch echt het speerpunt voor de toekomst.”
Peter besluit: “Ja, en feitelijk zijn we daar al volop mee bezig, maar nu met nog meer focus! We hebben als Kroek&Partners Interimzorg nog nooit zulk intensief contact met cliënten gehad als in 2020! Wij hebben zin in 2021 en volgende jaren en we blijven onze verhalen graag met jullie delen.”