Waarom SKJ-(her)registratie door jeugdzorgprofessionals belangrijk is

In Nederland vindt de kwaliteitsbewaking van professioneel werken door jeugdzorgprofessionals plaats door middel van een SKJ-registratie. SKJ staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. In dit beroepsregister staan alle jeugdzorgprofessionals die voldoen aan de vastgestelde professionele standaard.

Om in het register opgenomen te worden, moet je als jeugdzorgprofessional aan een aantal eisen voldoen, én regelmatig aan scholing en reflectie doen, zodat je iedere 5 jaar voor herregistratie in aanmerking komt.

Wat heb je als werkgever, jeugdzorgcliënt en jeugdzorgprofessional aan het SKJ register?

Invoering SKJ-register

Werkgevers in de jeugdzorg en jeugdbescherming moeten sinds 2015 – toen de Jeugdwet werd ingevoerd – rekening houden met de specifieke kennis en vaardigheden van jeugdzorgprofessionals bij het toedelen van werk. In het Kwaliteitskader Jeugd is ‘de norm verantwoorde werktoedeling’ opgenomen. Daarin staat onder andere aan welke standaard beroepseisen jeugdzorgprofessionals moeten voldoen om met verschillende doelgroepen te mogen werken.

Welke beroepsgroepen staan in het SKJ-register?

Jeugd- en gezinsprofessionals
Psychologen
Pedagogen

Wat is het belang van SKJ-registratie?

Voor werkgevers

 • SKJ-registratie staat vaak als functie-eis in vacatureteksten voor hbo-functies in de jeugdzorg. Vanuit werkgevers is het een signaal dat je voor deze functie moet voldoen aan de beroepsstandaard en dat je investeert in je professionele ontwikkeling.
 • Voor werkgevers is SKJ-registratie een waarborg dat een jeugdzorgprofessional via een klachtprocedure of het tuchtrecht aangesproken kan worden op zijn of haar handelen.

Voor zorgcliënten

Voor cliënten betekent jouw SKJ-registratie dat zij erop kunnen vertrouwen dat jij professioneel en ethisch verantwoord werkt.

Voor jeugdzorgprofessionals

 • Je kunt je met een SKJ-registratie aantonen dat jij over de juiste vaardigheden, ervaring en kennis beschikt.
 • Je laat zien dat je bewust met je vak bezig bent en een ‘leven lang leren en reflecteren’ serieus neemt.
 • Je komt met een SKJ-registratie eerder in aanmerking voor interessante zorgopdrachten met een complexe problematiek.

Elementen van de SKJ-(her)registratie

Voor SKJ-(her)registratie wordt naar de volgende elementen gekeken:

 • Opleidingseisen
 • Geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Aantoonbare werkervaring
 • Gevolgde (bij)scholing; deskundigheidsbevordering en beroepsethiek
 • Supervisie- en intervisieverslagen
 • Reflectieverslagen

Een SKJ-registratie kost € 65,00 per jaar.

Op de website van het SKJ vind je alle informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en procedure voor SKJ-registratie.

Zorg zelf voor tijdige (her)registratie

Of je nu in vaste dienst bent, als uitzendkracht werkt, of als zzp’er, je bent als jeugdzorgprofessional zelf verantwoordelijk voor de SKJ-(her)registratie. Voor herregistratie moet je iedere 5 jaar aantonen dat je voldoet aan de beroepsstandaard. Werkgevers en uitzendbureaus kunnen je wel helpen bij de registratieprocedure.

Tip: start op tijd met het aanvragen van herregistratie en vul tijdens de looptijd van je registratie je eigen SKJ-dossier met verrichtte relevante activiteiten.

Benieuwd wat wij te bieden hebben aan SKJ geregistreerde jeugdzorgprofessionals? Bekijk onze vacatures.