LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

VOG: Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent gedrag ( VOG ) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Voor het vervullen van sommige functies en/of werkzaamheden is een VOG verplicht en voor andere mag een opdrachtgever zelf bepalen of een VOG verplicht wordt gesteld.

Digitaal VOG

Kroek&Partners vraagt digitaal een VOG voor je aan. Op het aanvraagformulier zetten wij met welk doel de aanvraag (met juiste functie) wordt gedaan en waarop door Justis gescreend moet worden. Vervolgens ontvang je van ons dus een gedeeltelijk ingevuld formulier via de mail. Door op de link in de mail te klikken opent het formulier en kun je dit zelf verder aanvullen. Je kunt alleen zelf je aanvraag VOG verzenden, wij kunnen dat niet voor jou doen. De kosten voor het aanvragen van de VOG worden door jou zelf betaald. Voor meer informatie zie www.justis.nl. Zodra jij de VOG ontvangen hebt, stuur je deze door naar ons.

Terug naar ‘Als zzp’er samenwerken’