Verbindingscoördinatoren

Onze verbindingscoördinatoren zijn de schakel tussen zorginstellingen, zorgprofessionals (Kroekers) en ons team op kantoor. Zij spelen een belangrijke rol bij de zorgprojecten die wij uitvoeren en zijn hierbij nauw betrokken.

Ondersteunen

Bij een nieuwe casus zijn de verbindingscoördinatoren het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Zij maken een afspraak en bezoeken de locatie van de zorgvraag. Tijdens deze afspraak bespreken zij met de opdrachtgever de specifieke zorgvraag en het gewenste profiel dat hiervoor nodig is, inclusief competenties en vaardigheden.
Zij ondersteunen – indien gewenst – bij het opstellen van het behandelplan of kijken mee met de reeds opgestelde behandellijnen. Onze deskundige orthopedagogen, GZ-psychologen en teamcoaches, inzetbaar vanuit onze uitgebreide poule, kunnen eventueel ingezet worden bij de eerste afspraak of gedurende het zorgproject. Vervolgens wordt met onze planners op kantoor een geschikt team Kroekers samengesteld, dat past in het geschetste profiel.

Contact

Gedurende het zorgproject staan onze verbindingscoördinatoren in nauw contact met zowel de opdrachtgever als de Kroekers, ons kantoor en de betrokkenen bij de cliënt. Zij monitoren de kwaliteit van de geleverde zorg en sturen waar nodig de teams aan of bij. Zij koppelen signalen vanuit het werkveld terug aan kantoor en praten ons bij over de zorgtrends die spelen. Deze input gebruiken wij onder meer om onze Academie in te vullen met relevante trainingen.

Onze verbindingscoördinatoren

Wouter Herik en René Tellinga vervullen op dit moment de rol van verbindingscoördinator, elk op hun eigen manier.

Wouter is een gepassioneerde, enthousiaste en energieke zorgprofessional, en heeft in het verleden als groepsleider gewerkt bij diverse instellingen.
Als verbindingscoördinator werken geeft mij ontzettend veel energie. Het is een hele dynamische functie, waarin ik veel ruimte krijg. Ik sta weliswaar niet meer op de groep, maar ik sta nog dagelijks in contact met groepsleiders, managers en behandelcoördinatoren om samen met hen te werken aan betere zorg voor de cliënt. Bij Kroek&Partners kan ik het écht over de zorg te hebben, in plaats van over geld of targets halen. Dat maakt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga!”

René heeft jarenlange ervaring in verschillende instellingen binnen de jeugdzorg en psychiatrie. Daarnaast was hij eigenaar van een logeerhuis voor kinderen met meervoudige problematieken.
“Als verbindingscoördinator voor Kroek&Partners zet ik me in voor de zorgprojecten van diverse opdrachtgevers. Hierbij houd ik contacten met Kroekers, behandelaars en managers. Ik vind het mooi dat ik voor verschillende projecten mag meedenken over de inhoud van de zorg die we leveren. Door directe betrokkenheid bij de cliënt en de klant behalen wij ons doel: het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.”

Wil je in contact komen met Wouter of René? Ze zijn te bereiken via wouter@interimzorg.nl of rene@interimzorg.nl.