Het vaccineren tegen het coronavirus is vanaf 6 januari 2021 van start gegaan. Wij kunnen ons voorstellen dat jij benieuwd bent hoe het vaccineren in de uitzend-/detacheringsbranche geregeld is. Er heerst namelijk nog veel onduidelijkheid wanneer en op welke wijze uitzendkrachten en zzp’ers in de zorg in aanmerking komen voor vaccinatie. Wij nemen je mee in de kennis die wij tot nu toe hebben en onderaan de brief vermelden wij de acties die je kunt ondernemen.

Let op: Onderstaande informatie kan op korte termijn wijzigen. Zodra wij nieuwe informatie hebben over het vaccinatieproces stellen wij jullie hiervan direct op de hoogte. Alle informatie is afkomstig van de Rijksoverheid en de NBBU.

Doelgroep zorgmedewerkers

De volgende medewerkers vallen onder doelgroep zorgmedewerkers die als eerste uitgenodigd worden om zich te laten vaccineren: Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, zzp’ers en uitzendkrachten.
In welke volgorde worden de zorgmedewerkers gevaccineerd?
  1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen;
  2. Zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg;
  3. Zorgmedewerkers in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning
De snelheid waarmee deze groepen aan de beurt komen hangt af van de beschikbaarheid van vaccins en de opkomst. In een later stadium (verwachting is vanaf maart 2021) zullen ook alle andere zorgmedewerkers in aanmerking komen voor vaccinatie, denk daarbij aan zorgmedewerkers in de jeugdhulp.

Welke medewerkers in de gehandicaptenzorg behoren tot de groep die als eerste wordt gevaccineerd?

Tot deze groep behoren alle zorgmedewerkers die zorg en ondersteuning leveren in instellingen (jeugd en volwassenen), bij cliënten thuis of tijdens dagbesteding (activiteitenbegeleiding).

Welke medewerkers in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning behoren tot de groep die als eerste wordt gevaccineerd? Welke medewerkers in de intramurale GGZ-zorg behoren tot de groep die als eerste wordt gevaccineerd?

Een helder overzicht welke medewerkers wél en welke medewerkers níet tot bovengenoemde groepen behoren vind je hier.
Via deze link lees je ook uitgebreidere informatie over de keuze en de volgorde van vaccinatie, en wie als eerste in aanmerking komt voor het vaccin.

Hoe ontvang ik als uitzendkracht/zzp’er een uitnodiging voor vaccinatie?

Let op: kijk éérst goed of je onder de genoemde doelgroep valt zoals hierboven beschreven (werkzaam in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning). Is dit niet het geval, dan zul je nog even geduld moeten hebben voor een vaccinatie.   

In eerste instantie kun jij je als uitzendkracht of zzp’er zelf melden bij de zorginstelling waar jij het meest/regelmatig werkzaam bent. De zorginstelling zal jou – als jij tot de doelgroep behoort die momenteel in aanmerking komt voor vaccinatie – uitnodigen voor vaccinatie. Houd er rekening mee dat het een aantal weken kan duren voordat je een uitnodiging ontvangt.

Lukt het niet om via een zorginstelling aan een uitnodiging voor vaccinatie te komen? Dan kun je je per mail melden bij Johan Luijkman (johan@interimzorg.nl) van Kroek&Partners.

Wij beoordelen vervolgens of jij binnen de doelgroep(en) valt die volgens Rijksoverheid als eerste in aanmerking komen voor de vaccinatie. Is dit het geval, dan kunnen wij voor jou een brief opmaken met een uitnodiging voor vaccinatie.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Team Kroek&Partners