LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Groepsleiders Intensieve Begeleidingsvraag

Wij zoeken:

Groepsleiders

 voor jongeren met een zeer intensieve begeleidingsvraag

Vind jij het een uitdaging om een proactieve bijdrage te leveren binnen een team, dat individueel en groepsgericht met jongeren werkt? Ben jij die daadkrachtige, stabiele persoonlijkheid en heb jij net dat beetje extra in je mars? Heb je minimaal 5 jaar werkervaring? Lees dan verder …

Voor een opdrachtgever in Ermelo zijn wij per direct op zoek naar groepsleiders

Als groepsleider werk je vanuit een team, één op één met een jongere. Je begeleidt de jongeren op basis van hun individuele behandelvraag en je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het behandelplan. Je bent een belangrijke spil in het behandelproces. Je onderhoudt contacten met alle betrokkenen rondom de jongeren en neemt hierin het initiatief. Hierin is het belangrijk te streven naar een nauwe en goede samenwerking tussen familie en andere disciplines. Het is noodzakelijk dat je zelfstandig en ‘jongere-volgend’ kunt werken en hier flexibel mee om kunt gaan. De begeleidingshouding wordt afgestemd op de behandeling en houding van de jongere. Je signaleert ontwikkeling en/of stagnatie in de behandeling, kunt deze interpreteren en multidisciplinair omzetten naar acties. Je kunt adequaat handelen, wat in de praktijk ook bewust ‘niet handelen’ kan zijn. Als begeleider weet je conflictsituaties goed te begeleiden. Je vervult een actieve bijdrage samen met je collega’s om van individueel begeleiden naar meer ‘samen’/groep begeleiden te komen.

Het gaat om een Zeer Intensieve Begeleidingsunit binnen een orthopedagogisch behandelcentrum. Hier worden  licht verstandelijk beperkte of zeer gedragsgestoorde jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 tot 23 jaar behandeld. Het belangrijkste doel van deze unit is de jongeren te begeleiden in hun behandeling om te komen tot een toekomstperspectief zonder zeer intensieve begeleiding. De behandeling is zeer complex, het betreft ADL, persoonlijkheidsproblemen, gedragsproblemen, familiesystemen e.d. Daarnaast werk je veel individueel, waardoor er niet continu gereflecteerd kan worden. Om als team tot reflectie te komen en te blijven is er zeer regelmatig een coach on the job aanwezig. We behandelen binnen een drie-milieus-voorziening, waar wonen, school en vrije tijd een belangrijke plek innemen binnen het behandelplan.

Gevraagd wordt

Gevraagd wordt een afgeronde agogische opleiding binnen de gezondheidszorg / welzijn op minimaal niveau 4. Je hebt kennis van de methode CGW / Tripple-C of je bent bereid tot het volgen van scholing. Er is sprake van een dialoog, een tweegesprek tussen jongere en professional. Deze dialoog of ontmoeting is gericht op het uitnodigen van de jongere waarbij je niet verblindt raakt door het ‘problematische’ gedrag van de jongere, maar op zoek gaat naar de betekenis van het gedrag en het zien van de mens achter dit gedrag. Er wordt de-escalerend gewerkt!

Verwacht wordt dat je

  • persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het team voor jou belangrijke aspecten vindt;
  • veel waarde hecht aan goed contact en een goede samenwerking met familie;
  • commitment hebt met de visie op de dienstverlening en je verbindt aan hetgeen rond de behandeling is ingezet;
  • bereid bent je schouders er onder te zetten in het ontwikkelproces dat loopt binnen deze speciale unit;
  • andere competenties die jou typeren hebt: initiatieven durven nemen, consequent handelen, communicatieve vaardigheden, grenzen aangeven en methodisch werken.

Kortom, er is een stevige basis nodig om onze jongeren verder te kunnen helpen bij hun toekomstperspectief.

Geboden wordt

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op een verlenging. Salaris is conform cao Gehandicaptenzorg in functieschaal (FWG) 40 en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Je wordt niet alleen beloont in salaris. Het is het belangrijk dat je blijft groeien in je eigen ontwikkeling. Daarom wordt geïnvesteerd in relevante scholing en opleidingsmogelijkheden.

Bij sollicitatie gaarne vermelden: Groepsleider intensieve behandeling

Overige informatie met betrekking tot deze vacature kun je opvragen bij: Peter Kroek en/of Janneke Komen: Tel. 038-4551316

Aanmelden