Polaris 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Links/Downloads

Inlenersbeloning

Vanaf 30 maart 2015 is het voor uitzendbureaus verplicht om vanaf dag 1 de inlenersbeloning toe te passen.

“Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat uitzendkrachten vanaf de eerste dag dat ze werken dezelfde salarissen en arbeidsvoorwaarden hebben als eigen medewerkers. Gelijk werk, gelijk loon.”

Medewerkers kunnen zonder discussie over salaris overgenomen worden.