Polaris 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Links/Downloads

Samenwerken loont

Kroek&Partners heeft de unieke mogelijkheid om (onder bepaalde voorwaarden) vanuit twee sectoren professionals in te kunnen zetten. Sector 52 refereert aan de uitzendbranche en sector 35 aan de gezondheidszorg (gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen).

De sectorale premies in sector 35 zijn beduidend lager dan in sector 52 en dat zorg voor een aanzienlijk lagere kostprijs. Onze specialisatie in de zorgsector zorgt ervoor dat wij de mogelijkheid hebben om professionals in te zetten vanuit sector 35.

Voorwaarde voor het werken vanuit sector 35 is dat wij geen gebruik maken van het uitzendbeding.

“In de arbeidsovereenkomst met uitzendkrachten wordt standaard opgenomen dat de overeenkomst automatisch eindigt, dat wil zeggen zonder dat een opzegging vereist is, doordat de uitzendkracht op verzoek van de klant niet langer meer wordt ingezet. Zo’n afspraak in de arbeidsovereenkomst wordt een uitzendbeding genoemd.”

Door goede afspraken te maken met onze klanten kunnen wij ook goede afspraken maken met onze medewerkers. Wij hebben dan het uitzendbeding niet nodig en realiseren hiermee een lage kostprijs.