Polaris 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Links/Downloads

Payroll

Als wij de verloning van een professional doen wordt dit ‘payroll’ genoemd. Bij payroll komen medewerkers van een instelling bij ons op de loonlijst. Wij doen de verloning, nemen het juridische werkgeverschap over en dragen de risico’s. Wij voelen ons verbonden met de medewerker en volgen zijn of haar ontwikkeling, zowel vanuit inhoud als vanuit Wet Ketenaansprakelijkheid.

Werven, selecteren, inzetten en begeleiden van de medewerkers doet de instelling zelf. Deze samenwerking is erop gericht dat als de instelling zelf de medewerker werft, selecteert en inzet, het aanzienlijk in de kosten scheelt dan wanneer wij dit doen en medewerkers worden uitgezonden of gedetacheerd.

De payroll-medewerker kan daarnaast natuurlijk ook ingezet worden vanuit het platform van Kroek&Partners Interimzorg. De medewerker kan vanuit het platform bij andere instellingen werkzaamheden verrichten, waardoor de medewerker extra (financiële) zekerheid heeft en bovendien meer ervaring en deskundigheid opdoet en zijn of haar vakbekwaamheid op peil houdt.