Polaris 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Links/Downloads

Tarief

Wij zien de zorg veranderen. Professionalisering van de zorg maar ook efficiency en kostenbesparing zijn belangrijke thema’s binnen de zorg. De transitie is een feit en er moet vorm gegeven worden aan de transformatie.

Wij hebben laten zien dat wij organisaties binnen de zorgsector goed kunnen ondersteunen bij het vinden en inzetten van (tijdelijk) personeel. Daarnaast werken wij samen met organisaties om de grote veranderingen in de huidige beroepspraktijk vorm te geven. In hectische periodes van vakantie, toename in arbeidsverzuim, reorganisaties en transities zijn wij in staat gebleken om rust te brengen. Midden in het werkveld staan en gebruik kunnen maken van onder andere de flexwet is wat ons krachtig maakt. Door slimme en efficiënte samenwerkingsverbanden, zelf goed op onze kosten te letten en niet uit te zijn op winstmaximalisatie kunnen wij onze diensten aanbieden tegen het scherpste tarief.