Stelling: Wat jongeren in hun leven hebben meegemaakt raakt mij

 (Hasna Khouki)

“Jongeren hebben geen invloed op het leefklimaat waar zij in opgroeien. Door het meemaken van hectische gebeurtenissen en het opgroeien in kansarme leefomstandigheden, zijn jongeren in staat om fouten te maken die grote gevolgen hebben voor hun toekomst.

Wat mij met name raakt zijn de hele jonge cliënten, die van kleins af aan opgroeien in een onstabiel leefklimaat. Wat ik vaak zie is dat de ouders of directe omgeving daar een rol in spelen, waardoor de jongeren al bij voorbaat minder kans hebben om op te groeien in een stabiel leefklimaat. Als ik een cliënt van 12 jaar oud binnen zie komen in een instelling, denk ik: jij bent nog zo jong, jij hoort hier niet te zijn.

Ik wil deze jongeren van de best mogelijke hulp voorzien; ongeacht wat ze hebben meegemaakt in hun verleden. Ik probeer ervoor te zorgen dat ze mij vertrouwen door ze te vertellen dat ik er ben om ze te helpen, en dat fouten maken mag.”