LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Spoedvacature Jeugdzorg medewerker

In het kader van toename van het aantal meldingen zijn wij voor onze klant MET SPOED op zoek naar :

JEUGDZORG MEDEWERKERS
SPECIFIEK ONDERZOEK
(kindermishandeling en ouderenmishandeling)

voor minimaal 24 uur – voor de duur van een half jaar

Algemene informatie
Via het landelijk nummer 0800-2000 kunnen kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en professionals telefonisch contact opnemen als het gaat om kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Alle vragen die binnenkomen worden beoordeeld op urgentie, aard en problematiek. Een team van deskundige geregistreerde medewerkers denkt mee, adviseert en zorgt indien nodig voor een vervolgactie. Afhankelijk van de vraag en de noodzaak wordt de melding binnen het team doorgeleid voor onderzoek.
Na de melding wordt onderzoek verricht waarbij de informatie die nodig is wordt verzameld. In een multidisciplinair overleg wordt een besluit genomen. Hierin wordt samengewerkt en vindt er overleg plaats met staf, leidinggevende en collega’s.
Op basis van de uitkomsten kan hulpverlening in gang worden gezet. Hierin speelt de onderzoeker een initiërende en coördinerende rol. De hulpverlening gebeurt zo dicht mogelijk bij de cliënt in samenspraak en samenwerking met werkers in de gemeente of hulpverlenende organisatie. Hierbij past een outreachende manier van werken waarbij het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en opvoeders en hun sociale netwerk centraal staat.
Binnen het team wordt er decentraal (in de gemeentes) als centraal vanuit Leeuwarden (samen) gewerkt.
Het jaar 2016 staat in het teken van veranderingen. Het samenvoegen van teams, het uitwerken van processen, methodische werkontwikkeling en deskundigheidsbevordering staan hierbij centraal.

Profiel van de functie
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding. Je bent in het bezit van een registratie SKJ. Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent besluitvaardig en integer.
Je bent in staat zelfstandig gesprekken te voeren met ouders, kinderen en andere betrokkenen in de omgeving om betrouwbare informatie te verzamelen. Het onderwerp kindermishandeling en ouderenmishandeling maak je op een integere en zorgvuldige manier bespreekbaar.
In de gesprekken die je voert, zoek je aansluiting bij mensen zodat je ze kunt motiveren voor hulp (engageren) waarbij je de verantwoordelijkheid hebt om de veiligheid van het kind of de oudere centraal te stellen (positioneren). In situaties waarin geen sprake is van vrijwilligheid zul je om moeten kunnen gaan met weestand van mensen.
Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van (vermoedens van) mishandeling en herkent de signalen hiervan. Je bent in staat op een snelle en zorgvuldige manier informatie te verzamelen. Samenwerken met anderen vind je vanzelfsprekend, hierbij verlies je de eigen verantwoordelijkheid niet uit het oog. Je bent resultaatgericht, je werkt planmatig waardoor je binnen de gestelde termijnen je werk afrond. Je bent in staat een balans te vinden tussen de kwaliteit van je onderzoek en de hiervoor beschikbare tijd.

  • Het betreft tijdelijke vacatures voor 24–36 per week, voor een half jaar
  • Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform CAO Jeugdzorg (schaal 10)

Overige informatie met betrekking tot deze vacature kun je opvragen bij: Peter Kroek en/of Janneke Komen: Tel. 038-4551316

Aanmelden