LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Samen Anetwerk

Zwolle, 1 augustus 2017

Samen Anetwerk. Het jongste samenwerkingsverband tussen Kroek&Partners en Anetwerk ging vandaag van start. De partijen vonden elkaar in de wederzijdse passie voor het vak en herkenning van visie op de organisatie.

Anetwerk is een gespecialiseerd bureau voor het werven, selecteren en detacheren van specialisten werkzaam in de Gesloten en Open Jeugdzorg, JJI’s, DJI’s, Reclassering, GGZ, Verslavingszorg, PGB begeleiding en Kinderopvang. Zij onderscheidt zich door aantoonbare betrokkenheid en de praktische en flexibele werkwijze spreekt opdrachtgevers en professionele kandidaten erg aan.

Betere positie flexwerker

Door zich aan elkaar te verbinden ontstaat een sterk samenwerkingsverband dat kan bogen op vele jaren ervaring in de zorg waar het gaat om detachering, projectdetachering, deta-vast of voor vast. Door de handen ineen te slaan kunnen ze elkaars werkgebied vergroten en de positie binnen het gezamenlijke werkgebied versterken. Van hieruit wordt gewerkt aan een betere positionering van de flexwerker in de markt en meer continuïteit naar de klant.

Ontwikkelen en delen

Deze samenwerking heeft tot doel goed opgeleide en kwalitatief hoogwaardige professionals te selecteren die passen binnen de gevraagde functie- en profieleisen. In een omgeving waarin professionals kunnen leren, ontwikkelen en hun werk duurzaam flexibel te kunnen verrichten wordt werkzekerheid geboden. Samen staan Anetwerk en Kroek&Partners voor meer kwaliteit, flexibiliteit, continuïteit, risicospreiding, kostenbesparing en het delen van kennis.

Kijk voor meer informatie over Anetwerk op www.anetwerk.nl