LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Aansprakelijkheidsverzekering, risico’s overdragen

Aansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer met de rechtsvorm eenmanszaak ben je privé aansprakelijk voor schadeclaims. Sommige risico’s kun je beter afdekken met een verzekering, bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering, dan onverwacht geconfronteerd te worden met een probleem.

Risico’s overdragen

Verzekeren is niets anders dan de risico’s die je loopt over te dragen aan een verzekeraar tegen betaling van een premie. Als je fouten maakt, zoals verkeerde of gebrekkige adviezen geven, verkeerde handelingen uitvoeren of je vergist je of bent nalatig dan kun je hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Ook deze schadeclaims kunnen hoog oplopen. Voor het afdekken van deze risico’s is een aansprakelijkheidsverzekering nodig. Wij stellen aan onze zzp’ers het afsluiten van deze verzekering verplicht. Kroek&Partners draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of fouten die door zzp’ers aan of bij klanten (cliënten of opdrachtgevers) worden veroorzaakt.

Terug naar ‘Als zzp’er samenwerken’