LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Reserveringen en toeslagen, urenbriefje, reiskosten

Reservering en toeslagen

Op contractbasis heb je recht op onregelmatigheidstoeslag (deze toeslagen verschillen per cao). Daarnaast bouw je reserveringen op voor vakantie-uren, vakantiegeld, kort verzuim en feestdagen. Wij zijn wettelijk verplicht om de reserveringen allemaal uit te betalen na een periode van 6 niet gewerkte weken.
Vakantie-uren kun je vrij opnemen, totdat de teller op nul staat. Het is niet mogelijk om met het vakantie-urensaldo in de min te staan. Het vakantiegeld wordt één keer per jaar uitbetaald (in de maand juni), tenzij je 6 aaneengesloten weken niet voor ons gewerkt hebt. Het is niet mogelijk om deze reservering tussentijds op te nemen! De reservering voor feestdagen is in te zetten om tijdens niet-gewerkte feestdagen toch uitbetaald te krijgen.
De reservering voor kort verzuim is mogelijk om te gebruiken als je bijvoorbeeld tijdens een dienst met spoed weg moet vanwege een doktersbezoek aan de huisartsenpost, spoedeisende hulp en dergelijke.

Urenbriefje

Om de gewerkte uren op een juiste manier en tijdig uitbetaald te krijgen, werken wij met urenbriefjes (ook wel werkbriefje of urenregistratieformulier genoemd). Het is belangrijk dat je dit formulier correct en volledig invult en laat ondertekenen door de contactpersoon van de organisatie waarvoor je hebt gewerkt. Niet volledig ingevulde en/of ondertekende urenbriefjes kunnen door ons niet in behandeling worden genomen!
De urenbriefjes dienen wekelijks te worden aangeleverd, uiterlijk op dinsdag. Wij betalen je loon één keer per vier weken uit. De verloning is altijd op een donderdag (zie betaaldata). Let op: zijn de urenbriefjes niet tijdig bij ons binnen of niet volledig ingevuld of niet ondertekend dan wordt je loon niet uitbetaald.
Je kunt de urenbriefjes alsnog correct inleveren, maar de verloning vindt plaats op de volgende betaaldatum.
Als je urenbriefje niet is ondertekend of je weet niet door wie je het briefje moet laten ondertekenen, neem dan contact met ons op. Vraag wie de contactpersoon is van de organisatie waar je hebt gewerkt en laat hem of haar alsnog het urenbriefje ondertekenen.
Wij werken niet met een voorschot op het loon, dus zorg zelf voor het correct en tijdig inleveren van de urenbriefjes. Openstaande diensten die door ziekte niet door jou zijn gedraaid, worden niet vergoed. Bij langdurige ziekte kunnen wij je ziekmelden bij het UWV, zij zullen de afhandeling van deze melding op zich nemen.

Download hier je urenbriefje.

Reiskosten

Uiteraard is het ook mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding van gemaakte reiskosten. Wij hanteren een vergoeding van € 0,19 per kilometer met een maximum van 100 kilometer per dienst. Om in aanmerking te komen voor de reiskostenvergoeding dienen de gemaakte kilometers ook op het urenbriefje te worden ingevuld. Indien je afwijkende afspraken hebt gemaakt, dan graag deze afspraken in de betreffende ruimte noteren en vermeld erbij met wie je deze afspraken hebt gemaakt.
Geannuleerde diensten
Als de organisatie een ingeplande dienst annuleert en je bent nog niet op locatie, dan ontvang je geen vergoeding. Ben je al wel op locatie als de dienst wordt geannuleerd, dan krijg je een vergoeding van drie werkuren en de reiskosten.