LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Vast en flex, het kapitaal van de organisatie

In ons model maken de flex-medewerkers, in welke vorm dan ook, volledig onderdeel uit van de zorginstelling. Ze zijn onderdeel van de cultuur, van de identiteit en imago van de organisatie. ‘Vast’ en ‘flex’ vormen als een twee-eenheid het kapitaal van de organisatie en dragen samen zorg voor kwalitatief hoogwaardige zorg aan diegene die dat het meest nodig hebben.

Met het platform hebben wij een uniek model ontwikkeld dat het mogelijk maakt om een flexibele pool te creëren die integraal ingezet kan worden om (strategische) doelstellingen van de organisatie te realiseren.

Vloeibaar en transformerend. Flexibele arbeidskrachten die methodisch-technisch goed onderlegd zijn en professioneel juist kunnen handelen. Een pool van professionals zorgvuldig samengesteld en geselecteerd op kwaliteit, opleiding, vaardigheden, specialisaties en attitude. Vanuit deze pool kan gemakkelijk worden op- en afgeschaald op het moment dat bepaalde specifieke deskundigheid gevraagd wordt bij het leveren van maatwerk, crisissituaties of andere onvoorzienbare situaties. Ook tijdens periodes van transitie, (langdurige) ziekte of vakantieperiodes is het belangrijk om continuïteit van zorg en behandeling te kunnen (blijven) bieden. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om met het werken vanuit dit model het aantal ‘verschillende gezichten’ te beperken.