LinkedIn Facebook Instagram Polaris 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Links/Downloads

Bouw mee aan ons platform

Kroek&Partners bouwt samen met zorginstellingen en zorgprofessionals aan een platform. Een platform waarop partnerschap en wederzijdse verantwoordelijkheid centraal staan. Vanaf dit platform wordt snelle vervanging geregeld bij ziekte en/of piekmomenten en ondersteuning voor korte of langere termijn.

Op dit platform is ook ruimte voor mensen die in de eigen organisatie boventallig zijn geworden. Voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging of young professionals die graag op verschillende plekken ervaring op willen doen.

In het traditionele uitzenden ligt flexibilisering buiten de organisatie. Zorgorganisaties hebben 100% van hun personeelsbestand, inclusief interne flexpool, zelf in dienst. Wanneer dit niet voldoende blijkt wordt een beroep gedaan op het uitzendbureau. De transitie in combinatie met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (Wwz) vraagt om innovatie en nieuwe organisatievormen. Het behouden van de benodigde professionaliteit en tijdig op– en afschalen zijn hierbij essentieel.

Kroek&Partners Interimzorg geeft in deze nieuwe manier van denken vorm aan partnerschap en wederzijdse verantwoordelijkheid in plaats van marktverhoudingen en klant-leveranciersrelaties. Wij sluiten aan bij de ontwikkeling richting meer ruimte voor professionals en verbindend leiderschap. Een proces van co-creatie waarin het belang van ‘aansluiten’ centraal staat.

Slim en efficiënt samenwerken zorgt voor de nodige kostenbesparing. Het platform zorgt voor een combinatie van flexibiliteit, deskundigheid en mobiliteit zonder extra kosten.