Passie en betrokkenheid

Harry: “Onze visie op de zorg om ons meer te richten op zorgopdrachten in organisaties en daarmee iets toe te voegen aan de zorg vraagt van onze medewerkers op kantoor een pro-actieve opstelling richting onze zorgprofessionals en opdrachtgevers. Hun passie en betrokkenheid zijn een voorwaarde om onze visie vorm te kunnen geven. Het is prettig om te merken dat dit al gebeurt. 

Onlangs zijn wij bijvoorbeeld met een nieuwe zorgopdracht gestart. Daar zijn onze medewerkers van werving&selectie, maar ook onze planner praktisch betrokken door af en toe bij de zorgorganisatie aanwezig te zijn en hun expertise in te zetten. Dit is prettig voor de klant, maar werkt ook motiverend voor onze eigen medewerkers. Zij zien in de praktijk wat hun handelen oplevert en hebben persoonlijk contact met zorgprofessionals, cliënten en opdrachtgever. Zo kunnen zij zien, horen en voelen wat de context van de opdracht is, en vangen eerder en beter signalen op over de best mogelijke match qua personele bezetting. Er ontstaat meer verbinding tussen kantoor en praktijk. Zo raken ook zij steeds meer betrokken bij de meerwaarde die wij als Kroek&Partners Interimzorg willen bieden in de zorg. Ik noem dat wel eens ‘binnen-buiten, buiten-binnen’; datgene dat ‘buiten’, dat wil zeggen, bij de zorgorganisatie speelt, moet zijn vertaling binnen ons bedrijf krijgen, en vice versa. Hierbij spelen onze medewerkers een cruciale rol.”

Peter: “Deze praktische betrokkenheid raakt aan onze ideeën om onze medewerkers mogelijkheden te bieden tot ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers breder kunnen kijken dan hun primaire takenpakket. De meeste van onze kantoormedewerkers komen uit de zorg en zijn vanuit dat referentiekader ondersteunend aan onze zorgprofessionals. Zij verzorgen onder andere opvang en nazorg na heftige gebeurtenissen. Zo is een van onze planners in de praktijk als coach werkzaam geweest. Die vaardigheden kan hij goed inzetten bij het begeleiden van zorgprofessionals.”

Harry: “Als je ’t goed bekijkt draait het ook bij onze planners de hele week om de cliënt. Deze passie komt uiteindelijk zowel de cliënt, als de medewerkers ten goede.”

Peter: “Dat onze visie op zorg al zo goed vertaald wordt in het handelen van onze mensen op kantoor, helpt erg om onze doelstelling tot het bieden van meerwaarde in de zorg waar te maken.

Benieuwd naar andere verhalen van Harry en Peter? Op 31-12-2020 verschenen al “Wat blijft hangen zijn de namen…”, op 26-01-2021 “Leiderschap; visie, lef en zelfvertrouwen” en op 12-02-2021 “Innovatieve ideeën delen”.