Opvang en nazorg na heftige gebeurtenissen

Zorgprofessionals kunnen tegen een stootje. Jij bent dagelijks bezig probleemgedrag van cliënten onder controle te houden. Dat is onderdeel van je vak. Dat je wel tegen een stootje kunt, wil nog niet zeggen dat jij daarbij zelf letterlijk of figuurlijk geen deuken oploopt.

Opvang en nazorg van zorgprofessionals na heftige gebeurtenissen is belangrijk. Vooral omdat zorgprofessionals ook van zichzelf vinden dat zij wel wat moeten kunnen verdragen. Daardoor vergeten zij, of durven zij, niet om hulp te vragen. Voor tijdelijke zorgprofessionals geldt ook nog dat zij vaak niet weten waar zij terecht kunnen als ze opvang of nazorg nodig hebben. Daarom is het de taak van werkgevers om actief opvang- en nazorgmogelijkheden te bieden aan zowel vaste, als tijdelijke zorgprofessionals.

Durf erom te vragen

Voor tijdelijke zorgprofessionals kan het lastig zijn een appél te doen op opdrachtgevers voor opvang en nazorg . Uit angst om als ‘lastig’ te worden gezien ben je misschien bang om je opdracht kwijt te raken, en durft dus niet echt aan de bel te trekken bij je opdrachtgever.

Tijdelijke zorgprofessionals wisselen regelmatig van opdrachtgever en worden ingezet op voor hen onbekende cliënten. Steeds moeten zij schakelen in situaties. Aan de ene kant voorkomt het werken op tijdelijke opdrachten de sleur, aan de andere kant moet je steeds op de toppen van je kunnen presteren. Ook – en zeker – als het spannend wordt. Dit maakt tijdelijke zorgprofessionals extra kwetsbaar voor het opdoen van traumatische ervaringen. Het is belangrijk dat ook voor de tijdelijke zorgprofessionals opvang en nazorg beschikbaar is.

Herken jij de signalen?

Bij heftige gebeurtenissen denken we meestal aan één heftige situatie. Maar vergeet niet dat elke dag opnieuw een por, een grote mond of pestgedrag van collega’s een opeenstapelend effect hebben. Iedere blokkentoren die te hoog wordt valt een keer om.

Psychische klachten na heftige gebeurtenissen uiten zich soms direct na een incident, maar kunnen zich ook pas na maanden openbaren.

Om vast te stellen of opvang en nazorg na heftige gebeurtenissen voor jou nodig zijn, kun je letten op de volgende signalen:

  • Je gaat met een steen in je maag naar je werk
  • Je hebt nergens zin in
  • Je leidt aan concentratieverlies
  • Je slaapt slecht; te laat, te kort, onrustig
  • Je droomt veel over je werk, tot nachtmerries aan toe
  • Je ervaart veel stress
    Je verliest plezier in je werk

Herken jij een aantal van deze signalen? Dan is het tijd om hiervoor aandacht te vragen bij je werkgever.

Kwetsbaarheid tonen is een kracht

Het op tijd bespreekbaar maken van je zorgen over je eigen welzijn is een teken van professionaliteit. Het laat zien dat je bewust met jezelf omgaat, dat je in staat bent tot zelfreflectie en je je eigen grenzen in de gaten houdt. Doe dit met collega’s, met je werkgever. Ze zullen blij zijn dat je je uitspreekt – in plaats van dat je ‘plotseling’ omvalt.

Als tijdelijke zorgprofessional kun je gebruikmaken van de opvang en nazorg van je opdrachtgever, maar ook van het uitzendbureau waarvoor je werkt.

Benieuwd naar onze vacatures voor tijdelijke zorgprofessionals? Kijk dan snel op onze vacaturepagina!