Onderzoek naar de unieke en kenmerkende waarden in de kleinschalige zorg

In gesprek met dr. Janny Beernink. Sinds 1 februari jl. is zij in dienst van Kroek&Partners Interimzorg. Haar werkzaamheden bij opdrachtgevers strekken zich uit van regiebehandelaar op individuele casuïstiek, tot beleidsadviseur van zorgorganisaties, tot wetenschappelijk onderzoeker. In dit artikel gaan we in op haar werkzaamheden als wetenschappelijk onderzoeker.

Janny: “Ik ben in voorgaande banen in verschillende werkvelden werkzaam geweest en vanuit mijn huidige positie kan ik alle ‘takken van sport’ maximaal combineren, en daarbij onafhankelijk opereren bij opdrachtgevers. 

Ik deel met Kroek&Partners de visie op zorg voor de cliënt, waarbij de cliënt centraal staat en gedacht wordt in mogelijkheden. De zorg staat onder druk in Nederland. Enerzijds dringt de minister aan op maatwerk voor de cliënt, anderzijds wordt aangedrongen op grootschaligheid en samenwerking binnen kleinschalige zorg in het kader van efficiency. Maar daarbij wordt voorbijgegaan aan de eigenheid van de individuele kleinschalige zorgorganisaties. 

Zo voer ik vanuit Kroek&Partners in opdracht van Coöperatie Hesterhuizen en de Branchevereniging voor Kleinschalige Zorg en in samenwerking met Universiteit Twente een wetenschappelijk onderzoek uit naar de unieke en kenmerkende waarden van kleinschalige zorg: ‘Wat zijn de unieke en kenmerkende waarden in de kleinschalige zorg voor de individueel gerichte zorg voor cliënten?’ Dit onderzoek duurt 3 jaar. Het is prettig te merken dat veel kleinschalige zorgorganisaties onderdeel willen uitmaken van de onderzoeksgroep. Zij voelen zich betrokken bij de zorg en staan er open voor om vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk te kijken naar goede zorg. Doel van het onderzoek is om de plek die kleinschalige zorg inneemt in het zorglandschap op de kaart te zetten en te behouden.

Uit mijn eerdere promotie-onderzoek in 2015 ‘Floreren; zoektocht naar een goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen’ , kwam het belang van individueel gerichte zorg voor cliënten met complexe problematiek naar voren. Uit dat onderzoek bleek dat het uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt – in plaats van de beperkingen -, en daar de zorg op in te richten, essentieel is voor een menswaardig en waardevol leven van de cliënt. Uit mijn onderzoek ‘Floreren’ bleek dat niet zozeer de mate van maatschappelijke integratie, maar juist de mate van verrijking van het leven van de cliënt bepaalt wat goede zorg is.

Daarnaast heb ik in samenwerking met de Universiteit Twente een evidence based behandelprogramma ‘Mijn levensverhaal’ ontwikkeld. Samen met de cliënt wordt zijn of haar levensverhaal geschreven. Hieruit komt niet alleen de ontstaansgeschiedenis van de problematiek naar voren, maar ook de mogelijkheden die leiden tot inzichten voor de cliënt, en handvatten voor de zorgverleners. Bij ‘Mijn levensverhaal’ draait het om luisteren naar het verhaal van de cliënt; luisteren, tijd nemen, ruimte geven, contact maken en samen met hem of haar de betekenis ervan onderzoeken.

In het huidige onderzoek zijn wij op zoek naar de relatie tussen kleinschaligheid en individueel gerichte zorg in het kader van kwalitatief goede zorg. Ik werk daarbij samen met bevlogen onderzoeksgroepen en onderzoekers en dat geeft veel energie!

Janny Beernink is auteur van een tweetal boeken: het werkboek ‘Mijn levensverhaal’ en ‘Floreren; zoektocht naar een goed leven voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen’. Daarnaast is zij medeoprichtster van het Nederlands-Vlaams Netwerk voor de Capability Approach in het Sociale Domein en medeauteur van het boek: ‘De capabilitybenadering in het sociaal domein’.