LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

NBBU lid

NBBU en het fasensysteem

Net als de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) geloven wij in het belang en de kracht van een flexibele arbeidsmarkt. Daarom zijn wij aangesloten bij deze krachtige en slagvaardige branche-vertegenwoordigers van Nederland, die ons ondersteunt bij het vormgeven van goed werkgeverschap en een aantrekkelijke aanbieder te zijn van tijdelijk personeel voor klanten. Als NBBU-erkende onderneming voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen en -eisen. Zo zijn wij in het bezit van het NEN 4400-1 certificaat en zijn wij opgenomen in het Register Normering Arbeid. Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten vormt een goede balans tussen flex en zekerheid. Voorop staat dat de nieuwe NBBU-cao handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ).

Cao voor Uitzendkrachten - NBBU

Neem het document CAO voor Uitzendkrachten (zie afbeelding) goed door!

Fasensysteem

Als je via ons aan de slag gaat, krijg je te maken met de NBBU-cao. Deze cao kent een fasensysteem, dat bestaat uit vier verschillende fasen. Elke fase geeft aan welke rechten je hebt als uitzendkracht. Hoe langer je voor ons werkt, hoe meer rechten je opbouwt.

Fase 1

Deze fase geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren in de week je werkt. In fase 1 geldt het uitzendbeding: als je niet werkt, ontvang je geen loon.

Fase 2

Daarna ga je door naar fase 2. Deze duurt, vanaf 1 juli 2016, 52 weken. Ook in fase 2 is het uitzendbeding van toepassing.

Fase 3

In fase 3 ga je een uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt maximaal 4 jaar. Je kunt in deze periode maximaal zes contracten aangaan voor bepaalde tijd, waarin je recht hebt op loondoorbetaling. Dit houdt in dat je loon wordt doorbetaald bij onder andere feestdagen en bij het wegvallen van werk.

Fase 4

In fase 4 ga je een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast contract’ zonder einddatum. Ook in deze fase heb je recht op loondoorbetaling. Ga je na een onderbreking van 26 weken of langer weer aan het werk voor ons, dan begint de telling opnieuw vanaf het begin van fase 1.
Zie voor meer informatie www.nbbu.nl/app/uploads/2015/05/NBBU-cao-voor-Uitzendkrachten-v.a.-1-juli-2016.pdf

Terug naar ‘Als professional samenwerken’