Leiderschap; visie, lef en (zelf)vertrouwen

“Staan voor waar je in gelooft en dat durven neerzetten.” In gesprek met Peter Kroek en Harry Evers, beiden directeur-eigenaar van Kroek&Partners Interimzorg, over persoonlijk en zakelijk leiderschap.

Harry: “Ik zie in de maatschappij steeds duidelijker terug hoe belangrijk goed leiderschap is. Staan voor waar je in gelooft en dat durven neerzetten; ernaar handelen, keuzes durven maken, anderen enthousiasmeren, vertrouwen geven, samen werken aan oplossingen en daarbij de ander steeds in zijn waarde laten. Maar ook het kwetsbaar durven zijn, openstaan voor ideeën van anderen, en tegen de stroom in durven roeien vanuit je visie. Het gaat voor mij duidelijk over het durven innemen van een positie.” Peter voegt toe: “Ja, wij hebben beiden de overtuiging dat ‘de meeste mensen deugen’ zoals Rutger Bregman (Nederlands geschiedkundige en opiniemaker, auteur van het boek ‘de meeste mensen deugen’, Red.) dat beschreef, en dat je samen meer bereikt dan alleen. Maar ook dat iedereen een kans verdient, en nog één, en nog één. Het duidelijk positie durven innemen helpt mij enorm om ook vrijheid en ruimte in mijn eigen handelen te creëren. Dat geldt privé, maar zeker ook zakelijk.“ Harry: “Het klinkt wellicht wat makkelijk zo, maar leiderschap betekent voor mij ook lef tonen; gebaande paden tijdelijk of definitief te verlaten, zaken bijstellen en je verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je vanuit leiderschap maakt en niet te vervallen in bitterheid bij tegenvallers.” 

Peter: “Omdat wij iets willen toevoegen aan de zorg, hebben wij afgelopen zomer de duidelijke keuze gemaakt om ons als bedrijf meer te richten op maatwerk zorgoplossingen die een structurele verbetering in de zorg voor de cliënt teweegbrengen, en minder op het traditioneel uitzenden waarbij roostergaten worden gevuld door onze zorgprofessionals. Het is wel bijzonder; door dit heel helder voor onszelf uit te spreken bleken alle puzzelstukjes van de afgelopen jaren op hun plaats te vallen. In ons denken en handelen waren thema’s als ‘samenwerken’, ‘cliënt centraal’, ‘goede zorg’ en ‘partnerschap’ al wel steeds ons uitgangspunt, maar we durfden ons er niet zo duidelijk mee te positioneren. Het heeft ook te maken met jezelf en je ideeën serieus nemen; weer een vorm van lef tonen en vertrouwen op jezelf. Door ook dit naar elkaar uit te spreken durfden we het aan om de keus te maken voor onze koers om ons meer te richten op maatwerk zorgoplossingen. 

Zo’n heldere koers vraagt leiderschap van ons en moet worden vertaald naar onze medewerkers en zorgprofessionals zodat zij mee kunnen groeien in dat idee. Het betekent ook het tonen van leiderschap en profilering naar gemeenten en instellingen.”  Harry: “Ja, zo zijn we in gesprek met gemeenten en instellingen die het lef tonen om vanuit hun leiderschap samen met ons effectieve oplossingen in de zorg te onderzoeken en hiervoor te kiezen. Of het nu gaat om de inrichting van hun eigen organisatie, of over het opzetten van individuele maatwerktrajecten voor jongeren met complexe problematiek. Wij krijgen hier allebei veel energie van, want het raakt de kern van ons mensbeeld en onze visie op zorg.”

Harry: “Voor onze interne organisatie betekent het duidelijk positioneren van onze visie ook het investeren op bewustwording en het vertalen van de nieuwe koers naar onze medewerkers; het moet begrepen en voelbaar worden. Ook zij moeten zich ermee verbonden voelen en het vervolgens weer uitdragen naar onze zorgprofessionals. Vanuit onze positie hebben wij de taak hen hierbij te ondersteunen en te faciliteren. Daarbij speelt transparantie en sociale veiligheid een belangrijke rol. Als je wilt dat je medewerkers meedenken en meedoen, moet er een veilige omgeving zijn waarin je kunt zeggen wat je vindt. Dat zij kritisch meedenken is van grote waarde, want ook wij hebben onze blinde vlekken.” Peter: “Ja, als je kijkt naar onze eigen medewerkersgroep zie ik dat ook terug. Al onze medewerkers op kantoor hebben in de zorg gewerkt, of zitten er vanuit hun persoonlijke situatie dicht op. Hun betrokkenheid, maar ook hun kritisch vermogen zijn daarbij in het oog springende eigenschappen. Onze interne organisatie is er klaar voor om mee te gaan op de ingeslagen weg.” (Lees ook: 2020; Wat blijft hangen zijn de namen …….)

Harry: “Uiteindelijk is het opzetten van Rosales Zorg ook een uitvloeisel van onze visie op zorg en leiderschap. Bij Rosales Zorg kunnen jongeren met complexe problematiek waarvoor in de reguliere zorg geen plek lijkt te zijn, ondergebracht worden. Rondom hen wordt een individueel zorgtraject georganiseerd en uitgevoerd. Wij zijn daar uniek in. Rosales Zorg kent bovendien geen wachtlijsten. Een aantal gemeenten en instellingen heeft al gekozen voor deze vorm van zorg. Zeg maar gerust dat zij daarmee lef en leiderschap hebben getoond! Een aantal trajecten loopt nu en het is goed om te zien dat gemeenten en instellingen – maar zeker cliënten en hun gezinssysteem – enthousiast en tevreden zijn.” 

Peter: “Leiderschap heeft uiteindelijk allemaal te maken met het trouw blijven aan ons mensbeeld en onze visie op zorg; staan voor waar je in gelooft en van daaruit het vertrouwen te hebben dat we het samen met anderen kunnen waarmaken. Contact, ontmoeten en verbinden blijven daarin kernwaarden.” 

Benieuwd naar andere verhalen van Harry en Peter? Vanaf nu zullen er regelmatig gesprekken met Peter en Harry volgen. Op 31-12-2020 verscheen al “Wat blijft hangen zijn de namen…”