Kroek&Partners Academie

Bij Kroek&Partners vinden wij het belangrijk dat onze zorgprofessionals zichzelf blijven ontwikkelen. In het kader van deskundigheidsbevordering organiseren wij daarom binnen de Kroek Academie diverse bijeenkomsten die ingaan op actuele en relevante thema’s in de zorg.

Daarnaast dragen de bijeenkomsten bij aan het vergroten van professionele- en persoonlijke ontwikkeling. Tevens bieden de bijeenkomsten de mogelijkheid om in contact te komen met andere zorgprofessionals uit het vak, waardoor kennis en ervaring over de zorg met elkaar gedeeld wordt. De bijeenkomsten worden aangeboden in de vorm van cursussen, trainingen, workshops of lezingen, en vinden plaats op verschillende locaties variërend van onze kantoren in Zwolle en Amsterdam, tot externe locaties in Nederland.

In maart 2020 hebben we onze activiteiten binnen de Kroek Academie tijdelijk moeten staken vanwege corona en alles wat dat aan beperkingen met zich meebracht.

2021 staat voor veel mensen in het teken van voorzichtig weer vooruitkijken en datzelfde geldt voor onze Kroek Academie. Wij gaan binnen de mogelijkheden weer opstarten met onze activiteiten. Samen met opdrachtgevers en zorgprofessionals brengen wij de behoefte aan specifieke deskundigheidsbevordering in beeld, om van daaruit een gericht scholingsaanbod te formuleren.

2021; Dicht bij de zorg

Het thema van 2021 is voor de Kroek Academie ‘Dicht bij de zorg’. De Kroek Academie faciliteert samenwerkingspartners en zorgprofessionals in hun behoeften aan (specifieke) deskundigheidsbevordering. Door – soms letterlijk – naast onze zorgprofessionals te staan, actief in verbinding te staan met onze samenwerkingspartners en behoeftes te peilen, zal het aanbod van de Kroek Academie optimaal aansluiten op de actuele praktijk.

Het met elkaar in contact staan, elkaar ontmoeten op gemeenschappelijke missies en visies, en het verbinden van (zorg)behoeften vormen voor ons het uitgangspunt in onze werkwijze om te komen tot een goed scholingsaanbod.

Onze prioriteit ligt bij het actief inspelen op trends, behoeftes en opleidingsvragen vanuit het werkveld; wat is er nodig om op dit moment de zorg te leveren die de samenwerkingspartner vraagt, die aansluit bij de behoefte van de cliënt. Daarnaast zullen wij binnenkort op basis van een analyse van een medewerkers tevredenheidsonderzoek de opleidingsbehoefte vanuit de zorgprofessionals vertalen in een scholingsaanbod.

Op de pagina Activiteiten Academie vind je de reeds geplande scholingsactiviteiten.

Via LinkedInInstagram en onze Nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van geplande bijeenkomsten.

Denk jij mee over de Academie?

Suggestie en/of ideeën voor een bijeenkomst zijn van harte welkom, wij sluiten graag aan bij de wensen voor scholing. Mocht je interessante trends zien, ideeën hebben of zelf iemand zijn of kennen die een bijdrage kan leveren aan onze Academie, laat het weten!

Wil je meer weten over de Kroek Academie? Neem dan gerust contact op met Tamara Hamstra (tamara@interimzorg.nl).