LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Kroek Academie 2019

Vanaf 1 januari 2019 is de Kroek&Partners Academie weer van start gegaan. De academie is een jaarlijks scholingsprogramma voor onze zorgprofessionals, gericht op ontwikkeling, verbinding en deskundigheidsbevordering. Binnen de academie organiseren wij verschillende lezingen, trainingen en activiteiten die bijdragen aan de kennis en vaardigheden van onze zorgprofessionals.  

Uit recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat flexwerkers erg gemotiveerd zijn om te leren, maar dat werkgevers meer investeren in scholing voor vast personeel dan voor tijdelijk personeel. Hierdoor dreigt er een scholingsachterstand voor flexwerkers, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van zorg. Wij vinden het mede hierdoor belangrijk om onze zorgprofessionals de mogelijkheid te bieden te blijven leren om zo de kwaliteit van zorg te waarborgen.

We kijken terug op een geslaagd academiejaar. Zo is er een lezing geweest van Erik Smid (www.crossdynamic.com), die als begaafd kind opgroeide in een verstandelijk beperkt gezin. Ook hebben we met een groep een cursus Thai Chi gevolgd in het teken van weerbaarheid en zijn er presentaties gegeven waarin recente thema’s, zoals cultuur- en trauma-sensitieve zorg, aan bod zijn gekomen.

We zijn op dit moment druk bezig met de invulling van het nieuwe academische jaar en zitten vol nieuwe ideeën. Feedback geven, agressietraining, coaching, supervisie en werken met een portfolio zijn enkele voorbeelden waar wij ons op gaan richten. Samen met onze verbindingscoördinatoren (www.interimzorg.nl/inzetten-op-verbinding) houden wij de trends in de zorgwereld in de gaten en hier stemmen wij ons programma op af. Voor sommige bijeenkomsten gaan wij onze zorgprofessionals persoonlijk uitnodigen terwijl bij andere activiteiten iedereen kan inschrijven.

Uiteraard staan wij open voor input en aanvullingen op de Academie of op de invulling van het programma. Mocht je interessante trends zien, ideeën hebben, of zelf iemand zijn of kennen die een bijdrage kan leveren aan de Academie, laat het ons vooral weten!

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Academie? Volg onze berichten op LinkedIn.