LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Verbindingscoördinator succesvol

Kroek&Partners is al meer dan 16 jaar specialist in het bemiddelen van professionals in de zorg. Wij zijn constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Alleen het maken van de juiste match is voor ons niet voldoende. Wij willen ons meer verdiepen in de ontwikkelingen die spelen bij onze opdrachtgevers en de problematieken binnen het werkveld. Daarnaast willen wij meer inzicht verkrijgen in de behoeften van onze zorgprofessionals en willen wij zorgen dat zij zich (nog) meer verbonden voelen met ons.
Kortom; wij willen dichterbij onze opdrachtgevers en onze zorgprofessionals staan, aanvoelen wat er speelt om zo de zorgprofessionals te leveren die écht bijdragen aan de zorg.

Om hier op in te kunnen spelen zetten wij sinds afgelopen zomer vier van onze zorgprofessionals in als verbindingscoördinator. Sommigen vervullen hun rol volledig vanuit het werkveld, anderen doen dit ook gedeeltelijk buiten het werkveld. De verbindingscoördinatoren onderhouden intensief contact met onze opdrachtgevers en onze zorgprofessionals. Zij voelen aan wat er speelt, vangen signalen op, benaderen de zorgprofessionals proactief en koppelen hun bevindingen terug. Zij vormen de verbindende factor, ofwel de‘verlengde arm’, tussen het werkveld en de vaste medewerkers op ons kantoor. Zo ving één van onze verbindingscoördinatoren onlangs het signaal op van onze zorgprofessionals die aangaven dat zij lastig konden omgaan met de agressie op de groep. Dit signaal kwam vervolgens bij ons op kantoor terecht. Hierop konden wij gaan nadenken over een training ‘omgaan met agressie’, zodat wij in het vervolg zorgprofessionals kunnen leveren die beter met agressie om kunnen gaan. Door het persoonlijke contact dat de verbinder heeft met de zorgprofessional kunnen wij hen plaatsen bij opdrachtgevers waar hun kwaliteiten het beste tot hun recht komen.

Wij werken op dit moment met vier verbindingscoördinatoren met elk een verschillende rol. Rianne Bakker houdt zich overkoepelend bezig met het coachen van een team. Zij kijkt naar de teamprocessen en daarnaast verzorgt zij individuele coaching. Frank Wienen is professioneel orthopedagoog, maar vervult voor Kroek&Partners ook de rol van teamcoach. Frank doet dit, in tegenstelling tot Rianne, volledig vanuit het werkveld en is meewerkend teamcoach op de groep. René Tellinga houdt zich bezig met verschillende processen. Hij onderhoudt klantcontacten en is veel bij onze opdrachtgevers te vinden. Daarnaast werkt hij actief mee op de groep, waar hij, middenin het werkveld, signalen opvangt en terugkoppelt. René staat dus met één been op kantoor en met één been in het werkveld.

Wouter Herik houdt zich voornamelijk bezig met het klantcontact in het westen van het land. Hij bezoekt onze opdrachtgevers, spreekt met managers en zorgprofessionals, zorgt dat hij zichtbaar is in het werkveld en koppelt opvallende signalen terug naar kantoor. Andersom deelt hij de trends die wij zien in de zorgwereld met onze opdrachtgevers en zorgprofessionals, zodat zij hun zorgverlening hier op kunnen aanpassen.

 “Ik ben nu ongeveer 6 maanden verbindingscoördinator en ik krijg er veel energie van. Mijn werkdagen zijn nooit hetzelfde en iedere dag kom ik nieuwe uitdagingen tegen. Ik probeer zoveel mogelijk in contact te zijn met de zorgprofessionals en ben altijd bereikbaar voor ze. Mijn speelveld is bij Kroek&Partners breder dan alleen werken op kantoor en ik ben dus ook veel buiten de deur aan het werk. Ook word ik blij van het feit dat we resultaat beginnen te zien. Na intensief contact met opdrachtgevers namen niet alleen de dienstaanvragen toe, maar konden wij dáár mensen inzetten die écht bij de aanvraag passen. Van zorgprofessionals ontvang ik positieve reacties. Ze waarderen het persoonlijke contact en voelen zich geen nummertje, maar een gewaardeerde kracht.”

Door het werken met verbindingscoördinatoren hebben wij de aanvraag van opdrachtgevers beter in beeld. Een aanvraag ontstaat vaak vanuit de problematiek op de werkvloer. Door de korte lijnen die de verbinder heeft met onze opdrachtgevers en hun signalerende functie zijn wij op de hoogte van deze problematiek.

Dat dit concept zijn vruchten afwerpt ziet Wouter, als enthousiaste verbinder van Kroek&Partners, dagelijks: “Wij merken dat dit zorgprofessionals enthousiast maakt en hen motiveert om een stapje extra te doen.”

 Dit is wat ons typeert. Op een informele, maar toch professionele manier dichtbij onze opdrachtgevers en zorgprofessionals staan om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Wil je meer weten over hoe wij werken met verbindingscoördinatoren of heb je een andere vraag naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op via 038-4551316.