Innovatieve ideeën delen

“Als je echt gelooft in het bieden van meerwaarde in de zorg, moet je bereid zijn je innovatieve idee met anderen te delen.” In gesprek met Peter Kroek en Harry Evers, beiden directeur-eigenaar van Kroek&Partners Interimzorg over innovatie in de zorg voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek.

Harry: “Als uitzendbureau in de zorg kregen wij steeds vaker aanvragen voor de inzet van zorgprofessionals voor jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek. Als je je daarin verdiept blijkt dat het voor veel van deze cliënten lastig is goede zorg binnen de huidige structuren te vinden. Wachtlijsten, regelmatige wisselingen van groepen en begeleiders zijn dan vaker regel dan uitzondering  en de cliënt wordt niet optimaal geholpen. Deze cliënten dreigen dan ook tussen wal en schip te vallen in de zorg, terwijl het juist voor deze groep cliënten zo belangrijk  is dat er structuur en continuïteit is.”

Peter: “Minister De Jonge heeft in het beleid aangegeven dat er zoveel mogelijk zorg op maat moet worden geleverd. Daar staan wij vanuit onze visie helemaal achter. Bij ons staat goede zorg voor de cliënt altijd centraal, en daarop sluit het zo nodig leveren van individueel maatwerk goed aan.”

Harry: “Zorgorganisaties kunnen voor 90% van de cliënten prima zorg leveren, maar voor 10% is een andere benadering nodig. De complexiteit van de problematiek van de cliënt vraagt om een maatwerk-benadering. In plaats van de cliënt binnen een structuur of methodiek van een zorgorganisatie in te passen, zou je moeten kijken hoe je de zorgvraag van de cliënt centraal kunt stellen en de zorg om de individuele situatie heen kunt organiseren. Vanuit die gedachte hebben wij vorig jaar Rosales Zorg opgezet. Rosales Zorg is een zorgorganisatie waarbinnen individuele cliënten overbruggingszorg krijgen. Deze overbruggingszorg is tijdelijk en stopt pas op het moment dat er een goede duurzame oplossing is gevonden en georganiseerd. Wij beschikken als Kroek&Partners Interimzorg over een groot netwerk van zorgprofessionals met een keur aan expertise en kunnen daarom snel een team van professionals voor de cliënt organiseren.” 

Peter: “In de pioniersfase hebben wij bij Rosales Zorg cliënten laten instromen die ons via Kroek&Partners Interimzorg bereikten. Wij hebben na dik een jaar de nodige ervaring opgedaan met een aantal cliënten, gemeenten en zorgorganisaties en willen vanuit de netwerkgedachte de innovatieve zorg van Rosales Zorg nu delen met andere zorgaanbieders, want het idee werkt! Wij hebben Rosales Zorg inmiddels losgekoppeld van Kroek&Partners Interimzorg en Annet Verhoeff als algemeen directeur aangesteld. Zij gaat Rosales Zorg verder uitbouwen als een onafhankelijke zorgorganisatie.“

Harry: “Ja, feitelijk zijn we gaan investeren, gaan bouwen, gaan samenwerken, hebben vertrouwen in het idee en laten het nu ook weer los door het autonoom voort te laten zetten. Het delen van innovatieve ideeën kan de zorg alleen maar ten goede komen.”

 

Voor meer informatie over Rosales Zorg, zie de website www.rosaleszorg.nl

Benieuwd naar andere verhalen van Harry en Peter? Op 31-12-2020 verschenen al “Wat blijft hangen zijn de namen…”, op 26-01-2021 “Leiderschap; visie, lef en zelfvertrouwen”.