LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Inlenersbeloning, loonheffingsformulier, Polaris

Inlenersbeloning

Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de NBBU cao voor uitzendkrachten. Het is erop gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de organisatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en volgens de cao van die organisatie worden betaald. Vanaf 30 maart 2015 is inlenersbeloning wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.
Uiteraard houden wij ons ook aan de inlenersbeloning. Dit betekent dat de geldende cao voor de organisatie waar je werkt bepalend is voor het uurloon en de onregelmatigheidstoeslag. Per dienst kan dit dus anders zijn, als de betreffende organisatie werkzaam is onder een andere cao.

Hieronder de cao’s waarin je via ons werkzaam kunt zijn:

Loonheffingsformulier

Als je in loondienst werkt, houdt je werkgever rekening met de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Deze kortingen worden ook wel loonheffingskorting genoemd. Daardoor betaal je minder loonheffing, en krijg je meer loon uitbetaald. Wij vragen iedereen een loonheffingsformulier in te vullen!
Moet ik ja of nee invullen?
Wij adviseren iedereen de heffingskorting toe te (laten) passen bij de werkgever waar het meeste wordt verdiend. Het is namelijk niet mogelijk om bij twee of meerdere werkgevers loonheffingskorting te ontvangen. Indien dit wel bij meerdere werkgevers wordt gedaan, ontvangt men teveel korting en zal de Belastingdienst een naheffing sturen. Tussentijdse wijzigingen zijn altijd mogelijk, hiervoor vragen wij jou een nieuw loonheffingsformulier in te vullen. Let wel: het formulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend.

Polaris

Polaris (nova.polarishrs.nl) is het digitale urenregistratiesysteem dat wij gebruiken. In deze beveiligde digitale omgeving kan elke professional zijn of haar gewerkte uren zien. Ook loonstroken en jaaropgaven kunnen worden geraadpleegd en gedownload. Op Polaris is het mogelijk om digitaal alle salarisspecificaties in te zien. De inloggegevens ontvang je na de eerste gewerkte dienst. Geen inloggegevens ontvangen? Vraag deze dan via mail op bij Daniël Waanders (daniel@interimzorg.nl). Op Polaris kun je dus ook zien wat je waar verdient. Het aantal jaren werkervaring is de periodiek die wij hanteren. Afhankelijk van de (van toepassing zijnde) cao moet het maandloon gedeeld worden door 156 of 156,5.

Terug naar ‘Als professional samenwerken’