LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Inlenersaansprakelijkheid en verklaring van betalingsgedrag

Inlenersaansprakelijkheid en verklaring van betalingsgedrag

Door als zzp’er werkzaamheden te verrichten voor Kroek&Partners, krijgen wij te maken met de inlenersaansprakelijkheid. Dit houdt in dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld door de Belastingdienst voor de btw en loonheffingen die jij als zzp’er niet hebt betaald. Jij bent natuurlijk zelf verantwoordelijk om tijdig en het juiste btw-bedrag en loonheffingen aan de Belastingdienst te betalen. Wij worden hiervoor aansprakelijk gesteld in situaties waarbij jij zelf deze bedragen niet hebt betaald. Het niet of niet tijdig betalen van loonheffingen en btw door jou aan de Belastingdienst kan leiden tot het beëindigen van de overeenkomst met ons.

Om het risico op inlenersaansprakelijkheid te verkleinen vragen wij aan jou om elk half jaar een verklaring van goed betalingsgedrag aan te vragen bij de Belastingdienst. Met deze verklaring kunnen wij onze eigen administratie op orde houden. Wij kunnen deze verklaring niet aanvragen, dat kun jij alleen zelf. Je kunt het formulier downloaden via de website www.belastingdienst.nl en digitaal opsturen. Er bestaan twee soorten van verklaringen. Je ontvangt een schone verklaring als alle loonheffingen en btw-bedragen op het moment van aanvragen zijn betaald. Of je ontvangt een voorbehoudverklaring en dat houdt in dat er bijvoorbeeld een betalingsregeling is getroffen en deze regeling wordt nageleefd of dat de verschuldigde bedragen zijn voldaan met uitzondering van de bedragen waarvoor uitstel van betaling is afgegeven. Op deze verklaring staan geen inhoudelijke gegevens over jouw bedrijfsvoering of bedragen. De Belastingdienst verstrekt het formulier doorgaans binnen één week na het aanvragen ervan. Wij ontvangen de ingevulde verklaringen graag twee keer per jaar.

Overeenkomst

Tot 1 mei 2016 kon je als ondernemer een verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. In deze verklaring stond of jouw inkomsten beschouwd werden als winst, loon of resultaat uit overige werkzaamheden. Deze verklaring gaf duidelijkheid aan ons over het wel of niet inhouden van loonheffingen. Bij een VAR WUO (winst uit onderneming) ben je als ondernemer niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en hielden wij geen loonheffingen (zoals bijdrage zorgverzekeringswet) in.

Met de komst van de nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Dba) is vanaf 1 mei 2016 de verklaring arbeidsrelatie afgeschaft. Toch is het belangrijk om duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsrelatie die wij met elkaar aangaan. Wij willen tenslotte heel helder maken dat het hier niet gaat om een (fictieve) dienstbetrekking.

Door met elkaar een overeenkomst te sluiten, en jij vervolgens ook de werkzaamheden uitvoert zoals in deze overeenkomst is afgesproken, weten wij dat het afdragen van loonheffingen door ons niet nodig is. De overeenkomst is door ons voorgelegd aan de Belastingdienst en dus (zoals dat heet) fiscaal getoetst. Ook hebben wij de overeenkomst juridisch laten toetsen.

Let wel: deze overeenkomst geldt alleen tussen jou en Kroek&Partners en voor de werkzaamheden die jij voor ons uitvoert. Bij andere opdrachtgevers moet je opnieuw een overeenkomst sluiten.

Terug naar ‘Als zzp’er samenwerken’