Groepsleider in een gezinshuis

Na jaren in loondienst te hebben gewerkt en veel waardevolle ervaring te hebben opgedaan, besloot WonMi Volkers om als zpp’er aan de slag te gaan in de zorg. Sinds vorig jaar werkt ze via Kroek&Partners Interimzorg als groepsleider in een gezinshuis. WonMi: “In het gezin woonden al twee kinderen uit pleeggezinnen, maar toen er twee kinderen bijkwamen begonnen de gedragsproblemen. Het team dat op dit project zat paste niet meer bij de situatie, dus er moest iets gebeuren.” Samen met Kroek&Partners kijkt ze naar de behoefte van de kinderen in het gezinshuis en stelt ze een ondersteunend team samen.

Team opzetten

In het gezinshuis wonen kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. WonMi: “Op basis van de achtergrond van de kinderen in het huis, zijn er collega’s gezocht met kwaliteiten die we konden inzetten. Deze kinderen hebben weinig liefde gehad en hebben behoefte aan warmte. Ik heb vanuit mijn netwerk, samen met Kroek&Partners, een team van vijf man opgezet die stevig in hun schoenen staan.”
Het team blijft zolang het nodig is voor de kinderen. WonMi: “Het is voor kinderen met zo’n enorme rugzak niet haalbaar om steeds nieuwe mensen te leren kennen. Ik heb met mijn team afgesproken dat we vaste dagen werken. Wij zijn niet alleen overdag aanwezig, maar we slapen ook in het gezinshuis. Zo hebben we samen gekeken wat er passend en haalbaar is.”

Structuur

Zorgen voor duidelijkheid en vertrouwen: dat is waar het team van WonMi zich op focuste de eerste weken. WonMi: “Voor deze kinderen is rust, reinheid en regelmaat erg belangrijk. In het begin waren de kinderen heel angstig. Ze hebben geen vertrouwen in volwassenen, dus je moet laten zien dat je doet wat je belooft. De kinderen controleerden bijvoorbeeld in het begin de broodtrommeltjes, omdat ze zeker wilden weten dat je er brood in had gedaan. Nu ze zich veilig voelen doen ze dat niet meer.”
WonMi: “De basis is goed; ze gaan op tijd naar school en weten wanneer ze gebracht en gehaald worden. We zijn betrokken en we doen wat we met onze eigen kinderen ook zouden doen. Zo geeft een collega van mij voetbaltraining aan het team van het jongste jongetje.”

Resultaat

Het team heeft hierdoor al mooie resultaten geboekt. WonMi: “Wij zijn als team begonnen in een puinzooi. Het mooie is dat het is gelukt om de kinderen weer die veiligheid, structuur en rust te geven. We hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De twee jongste kinderen lieten enorme gedragsproblemen zien. Ze gooiden spullen uit het raam, en schopten en sloegen de anderen in het huis. Ze kunnen nu beter praten en uitleggen waarom ze boos zijn. We moesten in het begin met twee teamleden aanwezig zijn om te controleren of ze daadwerkelijk gingen douchen. Nu redden wij ons ook prima alleen met de kinderen. Je ziet dat de kinderen weer een thuis hebben.”

Samenwerken

Goed samenwerken is bij zo’n zorgproject ontzettend belangrijk. Het contact tussen het team van WonMi, de opdrachtgever, de trajectbegeleiders en Kroek&Partners is onmisbaar. WonMi: “Tijdens dit zorgproject heb ik veel contact met Kroek&Partners. Ze zijn altijd bereikbaar en heel betrokken. Daarnaast hebben we een app met het team zodat we nauw kunnen samenwerken en delen wat er gebeurt.”

Flexibel en betrokken

Het zorgproject zou eigenlijk tot maart dit jaar lopen, maar vanwege omstandigheden wordt dit verlengd. WonMi: “Wij zijn er met het team om de gezinsouders te ondersteunen. Helaas zijn de gezinsouders weggegaan uit het gezinshuis, daardoor zijn we weer terug bij af. We zijn samen aan het kijken of we voor langere tijd kunnen blijven. Ik heb een band opgebouwd met de kinderen en wil het beste voor ze. Als we gezinsouders vinden die goed voor de kinderen zijn, kan ik dit project met een gerust hart afsluiten.”

Meer lezen over de visie van Kroek&Partners? Lees de visie van Peter Kroek & Harry Evers op de inzet van zzp’ers en flexwerkers in de zorg.