LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Groepsbegeleider / Sociotherapeut

Voor DJI Noord-Holland zijn we op zoek naar

10 Groepsbegeleiders / sociotherapeuten

mbo / hbo

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Voor informatie met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Peter Kroek, tel. 038-4551316

Bij sollicitatie gaarne vermelden: DJI Noord-Holland

Aanmelden

Plaatsingsdatum: 11 september 2017