3 ExpEx, jonge ervaringsdeskundigen in de jeugdzorg, delen hun verhaal. Meld je aan!

Datum: 12 november 2019, van 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Kantoor Kroek&Partners, Aagje Dekenstraat 52, 8023 BZ Zwolle
Kosten deelname: NBBU – gratis / ZZP € 15,-

ExpEx (Experienced Experts) zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en die ingezet worden als maatje van jongeren en/of adviseur van instellingen en overheden.

In gesprek met ervaringsdeskundigen in de zorg

Hoe ervaren cliënten jouw communicatie en inlevingsvermogen? Hoe zorg jij dat je zonder oordeel kunt luisteren, echt aandacht hebt voor de cliënt zodat jij vanuit cliëntperspectief kan samenwerken?

Jongeren in de jeugdhulp hebben behoefte aan iemand die hen echt begrijpt. ExpEx zijn getrainde jongeren met ervaring op het gebeid van psychische bijzonderheden, bekendheid met dak- en thuisloosheid, jeugdzorg en verslavingsproblematiek. Zij worden ingezet als maatje van jongeren en/of adviseur van instellingen en overheden.

In deze bijeenkomst vertellen 3 ExpEx hun ervaringsverhaal. Zij hebben allemaal ervaring in het gesloten kader of met fysiek ingrijpen.
We gaan het gesprek met elkaar aan over ingebrachte casussen, doen rollenspellen en delen ervaringen en visies op de zorg met elkaar. We sluiten de bijeenkomst af met een borrel met een hapje en drankje.
Na de bijeenkomst ben jij je in de samenwerking met jeugdigen en gezinnen veel bewuster van je eigen handelen en je eigen houding ten opzichte van de cliënt.

Meer info over ExpEx: https://www.expex.nl/

Je kunt je voor deze activiteit niet meer inschrijven.