Dicht bij de zorg

In gesprek met Tamara Hamstra en Frederique Jannink. Zij houden zich binnen Kroek&Partners Interimzorg bezig met werving&selectie.

Tamara werkt sinds 2,5 jaar bij Kroek&Partners en werkte voorheen zo’n 15 jaar in verschillende functies in de gehandicaptenzorg. Door Frederique wordt ze omschreven als gedreven, snel, slim en creatief in het vinden van mogelijkheden.

Frederique werkt sinds november 2020  bij Kroek&Partners en was voorheen werkzaam als flexwerker in de zorg en algemeen trainer/opleider. Zij maakte onlangs bewust de overstap naar Kroek&Partners, zodat zij haar opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie kan combineren met haar betrokkenheid bij de zorg. Tamara omschrijft haar als enthousiast, gedreven, verbindend en puur. Deze meiden stralen veel kracht uit, met de energie steeds in de hoogste versnelling!

Wat zetten jullie dit jaar centraal in jullie werk?
Tamara: “In 2021 stellen wij ons ten doel om dicht bij de zorg, de klant en de zorgprofessional te staan, zodat nog effectiever gebouwd wordt aan goede zorg. ‘Dichtbij staan’ kunnen we in dit geval letterlijk nemen; wij gaan naar de werkvloer van onze samenwerkingspartners, observeren de bedrijfscultuur, beoordelen wat de doelgroep en de vaste medewerkers karakteriseert en welke toegevoegde waarde van interim zorgprofessionals daarbij het best past. Maar ook om signalen vanuit de opdrachtgevers vroegtijdig op te pikken over ontwikkelingen, trends en kwesties die spelen; feedback laat zich makkelijker uitwisselen tijdens een persoonlijke ontmoeting dan tijdens een telefonisch contact.

“Ik kijk door de bril van een specialistische zorgorganisatie naar kandidaten.”

Het oppikken van signalen vanaf de werkvloer en deze intern vertalen levert voor de klant en voor ons meerwaarde op; wij kunnen deze kennis inzetten bij de  matching van onze zorgprofessionals. Feitelijk kijk ik als door de bril van een specialistische zorginstelling naar kandidaten in het kader van werving&selectie. Ik wil betrokken en deskundige zorgprofessionals aan ons binden en boeien en met hen blijven bouwen aan goede zorg. Meedenken en inschatten waar en hoe hun positieve bijdrage het best tot zijn recht komt, dát is de kern van mijn werk.”

Hoe blijf je ook dicht bij de zorgprofessionals staan?
Frederique: “Wij staan dicht bij de zorgprofessionals die wij gekoppeld hebben aan opdrachten en onderhouden actief contact met hen; voldoet de opdracht aan hun  verwachtingen, waar lopen zij tegenaan, wat hebben zij nodig? Als ik kijk naar onze zorgprofessionals dan hebben zij bewust de keuze gemaakt zich als interimmer in te zetten voor de zorg; zij hebben allemaal hart voor de zorg en willen hieraan een positieve bijdrage leveren en zich committeren aan opdrachtgevers en individuele cliënten. Wij hanteren een werkervaringseis van 4 jaar. Die tijd heb je nodig als zorgprofessional om taakvolwassen te worden en van meerwaarde te zijn in voor jou onbekende teams. Wij gaan de kwaliteit van onze huidige poule van medewerkers nog verder omhoogtillen dit jaar door actief verbindend te zijn tussen opdrachtgever, zorgprofessional en cliënt. Vanuit verbinding krijgen wij nog beter zicht op de opleidings- en begeleidingsbehoefte van onze zorgprofessionals, en op de specifieke talenten van de individuele zorgprofessionals. Dit vertalen wij naar een nog gerichter matchingsproces. Op deze manier ontstaat aanvullende meerwaarde op ons proces van werving&selectie.”

Wat is jullie onderliggende drijfveer voor deze keuzes voor 2021?
Tamara: “Wij willen vanuit goed werkgeverschap, maar vooral ten behoeve van de cliënt met zijn zorgvraag, bijdragen aan goede zorg. In feite is het letterlijk dicht bij opdrachtgevers en zorgprofessionals staan een fantastische uitwerking van de kernwaarden van Kroek&Partners Interimzorg ‘contact, ontmoeten en verbinden’.”