De visie van Peter Kroek

“Flexwerk in de zorg van ‘piek en ziek’ naar uniek”

In gesprek met Peter Kroek, directeur-eigenaar van Kroek&Partners Interimzorg, wordt al snel duidelijk waar de kwaliteit van de zorg wat hem betreft om draait; maatwerk waarbij de zorgvraag van de cliënt – hoe complex ook – centraal staat. Om effectief te kunnen werken aan de zorgvraag van de cliënt is contact, verbinding en resultaatgericht werken van essentieel belang.

Ontwikkelingen in de zorg

Peter komt uit het werkveld van de zorg, en zag al ruim twintig jaar geleden dat het contact met de zorgcliënt voorop moet staan om doelen te behalen. Peter: “De bezuinigingen van de afgelopen jaren, maar ook de decentralisatie en de daarmee gepaard gaande complexere administratieve verantwoording, hebben geleid tot langere wachtlijsten voor de cliënt en een hogere werkdruk voor de zorgprofessionals. Dit leidt in veel gevallen tot een hoger ziekteverzuim en een dalende motivatie of zelfs tot een uitstroom aan zorgprofessionals uit zorginstellingen. Vervolgens worden er dan vaak in het kader van ‘piek en ziek’ ad hoc diensten aangevraagd om gaten in de roosters van de zorginstellingen te vullen. Peter: “Schijnbaar een oplossing voor de zorginstelling, maar niet voor de cliënt. Met het schuiven met uren of poppetjes om roosters dicht te krijgen, lever je geen feitelijke bijdrage aan goede zorg voor de cliënten. De cliënt heeft behoefte aan een sociaal veilige omgeving met vaste begeleiders, zodat gewerkt kan worden aan begeleidingsdoelen.”

Zzp’ers terug in dienst

De afgelopen jaren heeft een aantal medewerkers uit de zorg – vooral vanuit ontevredenheid over de hoge werkdruk en de toenemende administratieve belasting – hun vaste dienstverband opgezegd, en is aan de slag gegaan als zzp’er. Peter: “Ik ben ervan overtuigd dat het tij gaat keren en een flink aantal zzp’ers weer in dienst zal treden van een instelling, mits zij zich weer gericht met hun vak van cliëntbegeleider kunnen bezighouden en zich gewaardeerd voelen binnen de organisatie. Dit komt zowel cliënten, als instellingen ten goede; vaste begeleiders die bijdragen aan een sociaal veilige woon- en leefomgeving, en aan continuïteit van de zorg.”

Expertisecentra

Politiek staat de zorg volop in de belangstelling en worden de problemen onderkend. Peter: “De problemen in de zorg zijn zowel kwantitatief (wachtlijsten), als kwalitatief (de juiste zorg) van aard. Onlangs heeft minister De Jonge het plan gelanceerd tot het instellen van een 7-tal regionaal verspreide expertisecentra. Zij ondersteunen gemeenten bij het organiseren van passende hulp voor een kleine groep jongeren met meervoudige en complexe problematiek. De komst van de expertisecentra is een stap vooruit naar effectievere jeugdhulpverlening.”

Maatwerk voor de cliënt

Kroek&Partners Interimzorg gaat nog een stap verder en verschuift het accent van het uitvoeren van ad hoc diensten, naar het uitvoeren van tijdelijke zorgopdrachten. Peter: “Hierbij staat de unieke individuele zorgvraag van de cliënt centraal. Maatwerk, waarbij de zorg rondom het cliëntsysteem wordt georganiseerd, gebaseerd op de juiste diagnostiek en met de juiste zorgprofessionals die een goede klik met de cliënt hebben en die zich committeren aan de doelen van de cliënt.”

“Maatwerk in de zorg: vanuit contact jongeren resultaatgericht begeleiden en hen stappen verder helpen”

Visie op effectieve zorg

Maatwerk past bij de visie van Kroek&Partners Interimzorg op effectieve hulpverlening en het vak van zorgprofessional. Peter: “De jeugdzorg heeft bij ons een bijzondere plek; vanuit contact jongeren resultaatgericht begeleiden en hen stappen verder helpen, zodat zij uiteindelijk op eigen benen hun leven vorm kunnen geven. Dat vraagt van onze zorgprofessionals – naast kennis en kunde – commitment en betrokkenheid, anders dan ‘het draaien van een dienstje’. Het betekent dat wij in nauw contact staan met onze zorgprofessionals en hen tijdens de zorgopdrachten begeleiden en scholing aanbieden, zodat zij bijblijven op hun vakgebied en aanvullende competenties verkrijgen. Voor de zorgprofessionals betekent dit dat zij volop de gelegenheid krijgen hun kwaliteiten optimaal in te zetten, en hun passie voor de zorg vorm te geven.”

Op deze manier biedt Kroek&Partners Interimzorg meerwaarde in de zorg. Peter: “Wij richten ons meer op ‘uniek’. Uniek in onze benadering van complexe zorgvragen in de zorg, waarbij de zorgvraag van de cliënt centraal staat. Daarmee blijven wij trouw aan ons motto ‘Sterk waar het dynamisch is’ ten behoeve van goede zorg voor de cliënt.”

Benieuwd naar de verhalen van andere Kroekers? Klik dan door naar het verhaal van Kroeker Loes, die als verbinding coördinator betrokken is bij zorgopdrachten.