LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Bereikbaarheidsdienst, ziekmelding en overname

24/7 Bereikbaar

Wij zijn voor zowel onze professionals als onze klanten 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op het kantoornummer 038-4551316. In geval van nood, zoals een ziekmelding op het laatste moment of afwezigheid in dringende familieomstandigheden, zijn wij bereikbaar. Wij maken de afweging of acties naar aanleiding van een melding tot de volgende werkdag kunnen wachten of niet. De bereikbaarheidsdienst in de avonduren en weekenden is bedoeld voor spoedvragen, overige vragen graag tijdens kantooruren stellen.

Ziekmelding

Een goede balans tussen werk en privé en werken aan duurzaam inzetbaarheid zijn belangrijke voorwaarden om gezond in het werk te staan. Juist bij het flexwerken is het nog belangrijker dat de professional de balans hiertussen zelf goed bewaakt. Er zijn verschillende signalen die duiden op onbalans. Voorkomen is beter dan genezen, geef het tijdig aan als je behoefte hebt aan ondersteuning bij het op peil houden van je werkvermogen. Als je ziek bent en niet in staat om geplande diensten te draaien, dan verwachten wij van jou dat je een persoonlijke ziekmelding doet via het kantoornummer 038-4551316. Vanuit onze betrokkenheid bij onze professionals en om een juiste inschatting te kunnen maken van de situatie, kunnen wij Whatsapp-berichten over een ziekmelding niet accepteren.

Overname

De termijn die wij hanteren voor overname van uitzendkrachten van MBO tot en met HBO functies is twee maanden. De overname na inzet van twee maanden is dan kosteloos. Dit betekent dat de instelling waar je die twee maanden hebt gewerkt via ons, je kosteloos kan overnemen. In verband met de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) bespreken wij bij het aangaan van het contract met de opdrachtgever de mogelijkheden voor overname.

Terug naar ‘Als professional samenwerken’