LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Spoedvacature ambulant medewerkers Flevoland

Wij zijn op zoek naar:

Ambulant medewerkers

(Flevoland)

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal taken op het gebied van jeugdhulp. Ze geven ondersteuning bij de opvoeding, begeleiding en zorg voor de kinderen. Soms kan dit op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren maar in andere gevallen is er hulp nodig! Gemeenten stellen samen met het gezin een plan op, zetten het sociale netwerk in of bieden hulp door middel van inzetten van specialistische hulp. Een belangrijke taak dus voor jou als ambulant werker.

Waar loop je tegenaan? Welke problemen verwacht je en spar je met elkaar?
Een belangrijk onderdeel van je werk is het stellen van indicaties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van de intake-gesprekken en voorzie je de ouders van advies en informatie.
Je zet de vraag uit en verwerkt en beoordeelt de aanvragen van voorzieningen en stelt de beschikkingen op.
Kortom: een echte spilfunctie tussen de samenwerkende ketenpartners en de jeugdigen en opvoeders.

Als ambulant werker ben je werkzaam in een team bestaande uit professionals vanuit andere organisaties en leg je verantwoording af aan je leidinggevende.

De taken en verantwoordelijkheden

 • Analyseren en formuleren van het probleem of de hulpvraag, in samenspraak met de klant;
 • Samenwerken met verschillende partijen binnen de jeugd- en opvoedhulp;
 • Oplossingsgericht te werk gaan waarin de ouders zoveel mogelijk de regie wordt gegeven;
 • Doorverwijzen naar specialistische zorg indien nodig;
 • Organiseren en uitvoeren van de benodigde zorg;
 • Delen van kennis op het gebied van veiligheid binnen het team;
 • Op- en afschalen van zorg.

Functie eisen

 • HBO-MWD (ofwel vergelijkbaar) diploma.
 • Een bewijs van inschrijving in het kwaliteitsregister van de jeugdzorg (SKJ jeugdzorgwerker).
 • Slagvaardigheid in complexe opvoedingssituaties.
 • Organisatievermogen.
 • Zelfstandigheid en besluitvaardigheid.
 • Onderhandelingsvaardigheid.
 • Reflectievermogen.
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in verband met rapporteren.
 • Beschikking over rijbewijs en een auto.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (vereist).

Wij bieden

 • Tijdelijk arbeidsovereenkomst voor de duur van drie maanden.
 • Boeiende functie in een hectische omgeving waar je hulp nodig is.

Overige informatie met betrekking tot deze vacature kun je opvragen bij: Peter Kroek en/of Janneke Komen: Tel. 038-4551316

Aanmelden