LinkedIn Instagram Links/Downloads 038 - 455 13 16 info@interimzorg.nl Salarisspecificaties Urenregistratie

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Deze zijn te downloaden via Algemene Voorwaarden NBBU vanaf 1 mei 2016 of klik op de afbeelding.