Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Deze zijn te downloaden via NBBU-cao voor Uitzendkrachten.

 

Kroek&Partners Interimzorg B.V.
Aagje Dekenstraat 52
8023 BZ  Zwolle
Tel. 038 – 455 13 16
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59384638.