De visie van Peter Kroek & Harry Evers op de inzet van zzp’ers en flexwerkers in de zorg

“Het aantal zzp’ers en flexwerkers moet beperkt worden in de zorg.” Deze uitspraak deed minister Hugo de Jonge, enerzijds uit financiële overwegingen, anderzijds vanuit de gedachte dat zij onvoldoende bijdragen aan het oplossen van problemen in de zorg. Peter en Harry zijn directeur/eigenaar van Kroek&Partners Interimzorg, een uitzend- en bemiddelingsbureau dat al 18 jaar is gespecialiseerd op professionals in de zorg. Zij hebben een andere visie op de inzet van zzp’ers en flexwerkers in de zorg.

Peter: “Toen ik in 2002 Kroek&Partners opzette, zag de zorg er totaal anders uit dan nu. Er waren nog geen lange wachtlijsten, nog geen bezuinigingsmaatregelen, nog geen structurele personeelstekorten. Interne bezettingsproblemen werden ook intern opgelost. Uitzendkrachten werden in uiterste nood ingezet om roostergaten te vullen. Toen was ook al duidelijk dat het vullen van roostergaten niet structureel bijdroeg aan verbetering van de kwaliteit in de zorg voor de cliënt. Oplossingen waren ad hoc en droegen feitelijk niet bij aan rust in de zorgorganisaties. Dat terwijl deze rust hard nodig is om goede zorg voor de cliënten te garanderen. Dit zat mij dwars en daarvoor wilde ik een oplossing bieden.”

Harry: “De laatste jaren zien we door bezuinigingen, wachtlijsten, personeelstekorten, maar zeker ook door een toename van de complexiteit van de zorgvragen, dat zorgorganisaties – en ook minister De Jonge – nog steeds uitgaan van een personeelsprobleem, in plaats van een daaronder liggend zorgprobleem. De toename van complexe zorgvragen drukt zwaar op de gevraagde kwaliteiten van zorgprofessionals, die toch al zwaar belast zijn. Zij raken overbelast en ‘vallen om’, waarmee er een personeelsprobleem lijkt te zijn, terwijl het hier feitelijk gaat om een verandering in de zorgvraag. Hiermee wordt onvoldoende rekening gehouden als het gaat om het al dan niet inzetten van zzp’ers en flexwerkers.”

Zorgvraag van de cliënt centraal stellen

Bij Kroek&Partners Interimzorg draait alles om de beste zorg voor de cliënt. Met ervaren zorgprofessionals een ‘negatieve spiraal’ doorbreken en rust in zorginstellingen terugbrengen. Ervaren flexibele zorgprofessionals hebben hier een wezenlijke bijdrage in. Volgens Peter en Harry kan dit alleen als je ook als bemiddelingsbureau goede zorg voor de cliënt centraal zet.

Peter: “Zorginstellingen, maar ook uitzendorganisaties, functioneren vaak nog als eilandjes, in plaats van als een samenwerkend geheel in dienst van de cliënten. Wij willen niet bekendstaan om het opvullen van roostergaten en het groeien in uitzenduren. Wij willen met onze tijdelijke zorgprofessionals de zorg voor de cliënt beter maken, en de vaste zorgteams binnen zorginstellingen ondersteunen. Door onze tijdelijke inzet willen wij rust brengen in organisaties, zodat zij vervolgens zelf de kwaliteit van de zorg weer kunnen waarborgen.” Harry: “Dat betekent ook dat wij over de grenzen van ons eigen bestand van zorgprofessionals heen kijken. Wij leveren maatwerk op de zorgvraag van de cliënt; hebben wij de gevraagde expertise niet meteen binnen handbereik, dan gaan wij op zoek naar de juiste man of vrouw voor de specifieke zorgvraag. Dit betekent ook dat de tijdelijke zorgprofessional ingezet wordt op zijn of haar expertise en gericht een kwalitatieve bijdrage kan leveren aan de zorg. Dit biedt dus voordelen voor zowel de cliënt, als de zorginstelling, als de zzp’er of flexwerker. Dat brengt het plezier en de betrokkenheid weer terug bij de zorgprofessionals.”

Samenwerking en partnerschap

Harry: “Samenwerking en partnerschap zijn dus belangrijke pijlers onder onze visie. Samen werken aan goede zorg voor de toch al kwetsbare cliënt. Wij geloven daarnaast dat wij zorgorganisaties kunnen ondersteunen door verder dan hun eigen grenzen te kijken. Zo verbinden wij organisaties zoals jeugdzorg, psychiatrie en verslavingszorg, om samen te kijken naar wat de cliënt nodig heeft.” Peter: “Ja, dat brengt mij weer terug bij mijn wens om wezenlijk iets toe te voegen aan de zorg; terug naar de zorgvraag van de cliënt en dat als uitgangspunt nemen.”

Benieuwd hoe Kroekers hét verschil maken? Je leest het verhaal van Kroeker WonMi hier.