“Het doel is het verhogen van welzijn”

Vernieuwing, ontwikkelingen en veranderende paradigma’s. Ellis ter Beek houdt zich bezig met nieuwe inzichten in de zorg. Ze focust zich op het samenbrengen van praktijkkennis én wetenschappelijke kennis, om zo de beste zorg te leveren. Via trainingen en het matchen van medewerkers aan de zorgbehoefte van een cliënt, brengt Ellis de kwaliteit van zorg bij Kroek&Partners en Rosales verder omhoog. Ze vertelt over de inzichten die ze wil overbrengen.

Nieuwe manier van denken

Volgens Ellis, gepromoveerd orthopedagoog-generalist, is de beste zorg altijd maatwerk: “Door de ontwikkelingen in de zorg en wetenschappelijk onderzoek komen wij steeds tot nieuwe inzichten. Één van die nieuwe inzichten is dat men de zwaardere vormen van zorg, die vaak risico gestuurd is, moet aanpassen. Als je je behandelaanbod vaststelt op risico’s, organiseer je je hulpaanbod op zwakte en angst, je stelt vermijdingsdoelen.” Volgens haar is het belangrijk dat men in deze vormen van zorg fundamenteel anders gaat kijken naar de cliënt: “Het is zaak dat je ten eerste zoekt naar krachten en mogelijkheden, toenaderingsdoelen stelt. De hoop op beter, op een positief zelfbeeld is belangrijk om überhaupt iets aan te kunnen pakken en veranderen. Deze nieuwe manier van denken zorgt ervoor dat je steeds de nadrukt legt op de persoon van de cliënt. Waar eerst het doel was om herhalingsgevaar te verminderen, is het doel nu om welzijn, iets heel persoonlijks, te verhogen.”

“Positieve punten benoemen is lastig, want je moet in de zorg rekening houden met risico’s.”

Basisbehoeften

Ellis wil deze nieuwe manier van denken overbrengen bij Kroek&Partners en haar nieuwe BV Rosales Zorg. Om goede zorg te kunnen leveren moet er rekening gehouden worden met behoeften die iedereen, wereldwijd, heeft: “Ieder mens heeft behoefte aan autonomie, competentie en verbinding. Pas als aan deze drie behoeften tegemoetgekomen wordt, heeft iemand ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Dit zijn dus de drie pijlers waarop goede zorg zich in de kern moet richten. Daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat deze behoeften óók voor medewerkers gelden.”

Positieve zorgvorm

“Een zorgvorm die de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van iemand belemmert, werkt minder goed. Ook het weghalen van het sociale netwerk van de cliënt zorgt ervoor dat iemand zich niet optimaal kan ontwikkelen.” Volgens Ellis zijn deze pijlers lastig toe te passen binnen de zorg zoals we het nu organiseren: “De natuurlijke reactie op lastig gedrag is meestal straffen of beperken. Het is logisch om verbindingen te willen verbreken met mensen die slecht gedrag stimuleren. Maar daarmee ga je voorbij aan die basisbehoeften.”

Ellis is van mening dat door voornamelijk te focussen op risico’s, iemand zich minder competent gaat voelen. “Je hebt er veel meer aan om juist de kwaliteiten en de positieve punten te verduidelijken. Dat is lastig, want je moet (en wilt) in de zorg wél rekening houden met risico’s. Een goede balans hierin vinden is dan de uitdaging, hoe groter de risico’s, hoe groter maar ook hoe belangrijker die uitdaging.”

Meer lezen van de visie van? Lees de visie van Peter Kroek & Harry Evers op de inzet van zzp’ers en flexwerkers in de zorg.

2020-05-11T14:44:24+00:0023-03-2020|Categorieën: Actueel, Zorg gerelateerd|