Kroek&Partners stelt goede zorg voor de cliënt centraal. Wij stellen onszelf daarom de vraag: Hoe kunnen onze zorgprofessionals binnen de huidige context van de zorg het meest effectief bijdragen aan goede zorg voor zowel cliënten als instellingen? De oplossing hiervoor is het uitzenden/detacheren van zorgprofessionals bij (acute) roosterproblemen.

Maar er is meer nodig om de hulpverlening op een effectieve en efficiënte manier te organiseren. Vanuit samenwerking en partnerschap met onze opdrachtgevers voeren wij daarom steeds vaker zorgprojecten uit, waarbij de zorg voor de cliënt tijdelijk in projectvorm wordt ondergebracht bij Kroek&Partners. Het gaat hierbij veelal om complexe casussen, denk aan cliënten die niet geschikt zijn voor reguliere opvang in groepen.
Wij stellen een team samen van competente en gekwalificeerde zorgprofessionals en, waar nodig, vullen wij de zorg aan met expertise van orthopedagogen en GZ-psychologen.
Deze complexe casussen vragen om een specifieke benadering door onze professionals, (enige) ervaring en relevante competenties die aansluiten op de zorg.

Wil je meer weten over de lopende zorgprojecten? Neem dan contact op met Tamara (tamara@interimzorg.nl), Wouter (wouter@interimzorg.nl) of René (rene@interimzorg.nl).